kinh tin kính

-

Thành Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Con tuyên [ F ] xưng rằng [ A7 ] Thiên Chúa [ Dm ] trên [ C7 ] trời Cha nhân [ F ] lành quyền [ Bb ] năng [ A7 ] khôn [ Dm ] sánh [ Gm ] ___. Yêu thương [ Csus4 ] con nên [ C7 ] Cha dựng [ F ] muôn loài và cho [ C7 ] người chia phúc cao [ F ] sang.

2. Con tuyên [ F ] xưng rằng [ A7 ] Thiên Chúa [ Dm ] Ngôi [ C7 ] Lời chết thập [ F ] hình vì [ Bb ] yêu [ A7 ] nhân [ Dm ] thế [ Gm ] ___. Ba hôm [ Csus4 ] sau phục [ C7 ] sinh Ngài [ F ] khải hoàn rồi mai [ C7 ] ngày lại đến vinh [ F ] quang.

3. Con tuyên [ F ] xưng Thần [ A7 ] Linh Chúa [ Dm ] cao [ C7 ] vời do Ngôi [ F ] Lời từ [ Bb ] Cha [ A7 ] sai [ Dm ] đến [ Gm ] ___. Ban ơn [ Csus4 ] thiêng canh [ C7 ] tân lòng [ F ] con người và giữ [ C7 ] gìn Hội Thánh trung [ F ] kiên.

ĐK: Con xin tin rằng [ Dm ] ___ con xin [ Gm ] tin rằng [ C7 ] ___: Tin Giê - [ F ] su là [ Gm6 ] Con Thiên [ C ] Chúa [ C ] ___. Con xin [ F ] tin rằng [ F7 ] ___, con xin [ Bb ] tin rằng [ C7 ] ___: Tin những [ F ] chi Hội [ C7 ] Thánh dạy [ F ] con!

 

Cùng tác giả Thành Tâm

Chúa đã giáng trần! Al - le - lu - ia! Đến mặc xác phàm. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia!
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.