Chúa thương cứu độ

-

Thành Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Ta hãy gẫm suy tình yêu của [ F ] Chúa! [ A ] Tình [ Dm ] Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao [ C ] la. [ Gm6 ] Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì [ Bb ] Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho [ A ] ta. [ Dm ] Nay khi chúng ta được thương giải [ F ] án, nhờ [ Am ] máu Chúa đổ [ D7 ] xuống mở khai nguồn [ Gm ] ơn. [ Bb ] Đâu tội lỗi rắc gieo khổ [ Dm ] đau lan tràn ở [ A7 ] đó ân sủng chứa chan vô [ Dm ] vàn

1. Xưa ta bước [ C ] đi lạc [ Bb ] loài từ chốn mịt [ A ] mờ, [ Gm ] không nơi náu [ F ] thân phiêu [ E7 ] bạt rày đây mai [ A ] đó. [ Dm ] Nay do Chúa [ Dm ] thương dẫn [ C7 ] ta về vùng sáng [ F ] tươi, [ Bb ] làm dân thánh [ F ] Người, dân Chúa [ E7 ] yêu [ A7 ] hưởng quê trời [ Dm ] cao

2. Xưa ta sống [ C ] như xa [ Bb ] lạ là kẻ nghịch [ A ] thù, [ Gm ] không mơ ước [ F ] chi hơn [ E7 ] là trần gian vui [ A ] thú. [ Dm ] Nay do Chúa [ Dm ] thương kéo [ C7 ] ta làm hòa với [ F ] Cha, [ Bb ] làm bạn hữu [ F ] Ngài do Thánh [ E7 ] Linh [ A7 ] sống trong tình [ Dm ] yêu

3. Xưa ta ví [ C ] như nô [ Bb ] lệ phận kiếp đọa [ A ] đày, [ Gm ] đâu mơ ước [ F ] chi được [ E7 ] ngày tự do trong [ A ] Chúa. [ Dm ] Nay do Chúa [ Dm ] thương khấn [ C7 ] ban thần lực tác [ F ] sinh, [ Bb ] làm con của [ F ] Người, con dấu [ E7 ] yêu [ A7 ] hưởng gia nghiệp [ Dm ] Cha

Cùng tác giả Thành Tâm

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền
Lạy Thiên Chúa xin lấy lòng nhân hậu mà xót thương con, mở lượng hải hà mà xóa tội con. Xin thương xin rửa sạch, sạch hết lỗi lầm. Tội lỗi của con xin Ngài tẩy cho.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó