giang tay cứu chữa

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Em ] Đau khổ và sự [ G ] chết đã [ Am ] rắc gieo trong nhân [ B ] loại. Cũng chỉ vì tổ [ D ] tiên xưa [ B7 ] cả lòng phản nghịch [ Em ] Chúa. Chúa nhân hậu và [ G ] khoan dung [ E7 ] đã sai xuống người [ Am ] Con. [ D7 ] Hầu giải thoất khổ [ G ] đau gánh [ B7 ] tội chết thay nhân [ Em ] trần.

1. Lòng thương xót [ G ] Chúa ôi [ F#7 ] thật không bến không [ B ] bờ. [ E7 ] ___ Giang tay chở [ Am ] che và cứu [ D7 ] chữa những người yếu [ G ] đau. [ E ] ___ Què đui câm [ G ] điếc cùng với [ E7 ] những chứng bệnh khác [ Am ] nhau. [ A7 ] ___ Chúa đều chữa [ D ] lành và đuổi [ C ] hết tà [ B7 ] ma quỷ [ Em ] ám.

2. Hành trình cứu [ G ] rỗi đêm [ F#7 ] ngày Con Chúa vất [ B ] vả. [ E7 ] ___ Nhưng không hề [ Am ] quên cầu khẩn [ D7 ] sớm hôm cùng Chúa [ G ] Cha. [ E ] ___ Nhiệt tâm gieo [ G ] bước Người loan [ E7 ] báo Tin Mừng khắp [ Am ] nơi. [ A7 ] ___ Chu toàn sứ [ D ] mệnh và hoàn [ C ] tất mọi [ B7 ] công cuộc [ Em ] Chúa.

3. Nguyện xin Thiên [ G ] Chúa chữa [ F#7 ] lành thân xác tâm [ B ] hồn. [ E7 ] ___ Cho con mở [ Am ] tai và đôi [ D7 ] mắt với cả trí [ G ] khôn. [ E ] ___ Để con thông [ G ] suốt đường chân [ E7 ] lý qua lời Phúc [ Am ] Âm. [ A7 ] ___ Trên miệng lưỡi [ D ] này con sẽ [ C ] hát mừng [ B7 ] ca tụng [ Em ] Chúa.

4. Nhìn quanh thế [ G ] giới vẫn [ F#7 ] còn những nỗi thống [ B ] khổ. [ E7 ] ___ Con thơ mồ [ Am ] côi người đói [ D7 ] rách khuyết tật khó [ G ] khăn. [ E ] ___ Cậy trông nơi [ G ] Chúa nguồn hạnh [ E7 ] phúc êm đềm chứa [ Am ] chan. [ A7 ] ___ Sẽ làm xoa [ D ] dịu và hàn [ C ] gắn quả [ B7 ] tim vụn [ Em ] vỡ.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Vì lòng từ bi, mà Chúa đã thương ban xuống cho trần gian, những mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong. Xin tạ ơn tình Chúa quan phòng, Ngài luôn dẫn lối đưa đường
Những người giàu có bạc tiền, thì khó vào Nước Chúa biết bao. Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn là người giàu có vào nước thiên đàng. Hỡi người ơi, hãy lo đi tìm Thiên Chúa
Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.
Lạy Chúa, lạ lùng thay (i) lạ lùng thay, kỳ công của Chúa khắp nơi vũ hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ hoan, ngợi ca tình Chúa muôn vàn yêu thương. Dù cho sông cạn đá mòn
Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau