Chúa nhật 6 phục sinh - tv 66

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chư [ G ] dân hãy ca tụng [ Am ] Ngài, thân lạy [ Cm6 ] Chúa, hết thảy chư [ Bm ] dân hãy [ C ] ca [ D7 ] tụng [ G ] Chúa.

1. [ Bm ] Xin Ngài luôn thương [ Em ] xót, chúc phúc lành [ Am ] xuống và [ Bm ] chiếu ánh sáng tôn [ C ] nhan của Ngài trên [ D7 ] con. [ G ] Cho mọi người khắp [ Bm ] nơi biết đường lối [ E7 ] Ngài, để [ Am ] muôn dân nước biết [ D7 ] ơn cứu độ của [ G ] Chúa.

2. [ Bm ] Khắp toàn dân muôn [ Em ] nước hỷ hoan mừng [ Am ] rỡ, vì [ Bm ] Chúa Đấng rất công [ C ] bình cai trị chư [ D7 ] dân. [ G ] Các tộc dân hãy [ Bm ] luôn hoan hỷ vui [ E7 ] mừng, vì [ Am ] Chúa cai quản các [ D7 ] nước ở trên mặt [ G ] đất.

3. [ Bm ] Hết thảy chư dân [ Em ] Chúa, hãy ca tụng [ Am ] Chúa, lạy [ Bm ] Chúa, chư dân hãy [ C ] cùng ca tụng Thiên [ D7 ] Chúa. [ G ] Xin Ngài ban phước [ Bm ] ân chúc lành chúng [ E7 ] con, và [ Am ] cho khắp trái đất [ D7 ] biết kính sợ một [ G ] Chúa.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.
Chiều ấy giữa lúc hoang mang cửa nhà của môn sinh đều đóng. Thì Chúa đã đến ngay bên đem lại bình an cho các Ông. Chúa đến xua tan hết mọi sầu lo hãi hùng.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài