anh em hãy yêu thương nhau

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Anh [ C ] em hãy yêu thương nhau như [ Am ] Thầy đã yêu [ C ] thương, và hiến [ G ] dâng mạng sống [ C ] mình vì anh em. [ G ] Không có tình yêu [ F ] nào cao quý hơn cho [ C ] bằng tình yêu của người được [ G ] chết vì [ C ] yêu.

1. [ Am ] Xin cho chúng [ F ] con mãi trung [ C ] thành với giới luật mà Chúa [ G ] ban, là [ C ] hãy yêu thương [ G ] nhau, là hãy yêu thương [ Am ] nhau như [ Em ] Thầy đã yêu [ Am ] thương. Tình [ C ] yêu mãi sáng [ Am ] ngời, tình [ G ] yêu mãi vững [ C ] bền khi chúng [ F ] ta biết hy [ C ] sinh và hiến [ G ] thân cho [ F ] người mình [ C ] yêu.

2. [ Am ] Xin cho chúng [ F ] con biết sẵn [ C ] sàng sống quảng đại và dấn [ G ] thân, để [ C ] sống cho tha [ G ] nhân, để sống cho tha [ Am ] nhân trong [ Em ] tình Chúa bao [ Am ] dung. Tình [ C ] yêu mãi thắm [ Am ] nồng, là [ G ] khi biết quên [ C ] mình, khi chúng [ F ] con biết cho [ C ] đi từ trái [ G ] tim quảng [ F ] đại vị [ C ] tha.

3. [ Am ] Xin cho chúng [ F ] con biết sẵn [ C ] sàng sống khiêm nhường và thứ [ G ] tha, vì [ C ] Chúa luôn khoan [ G ] nhân, vì Chúa luôn khoan [ Am ] nhân tha [ Em ] tội lỗi cho [ Am ] con. Để [ C ] con biết sẵn [ Am ] sàng bỏ [ G ] qua những lỗi [ C ] lầm, khi có [ F ] ai đã bao [ C ] phen phạm đến [ G ] con, cho [ F ] dù khổ [ C ] đau.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Này đây con sẽ lấy gì. Để dâng Cha làm hy lễ đời con. Cuộc đời con lầm than với bao lỗi lầm. Đây trái tim hồng hiệp dâng trót tâm tình con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.