tôi mừng rỡ muôn phần

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Am ] Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên [ C ] Chúa, nhờ Thiên [ F ] Chúa Đấng cứu độ [ Gm ] tôi. Vì [ F ] Người đã mặc cho [ Dm ] tôi hồng ân cứu [ Am ] độ, choàng cho [ Gm ] tôi đức chính trực [ C ] công bình. [ Em ] ___ Như tân [ Am ] nương lộng lẫy huy [ C ] hoàng, như tân [ G ] lang chỉnh tề khăn [ C ] áo, tiến [ F ] vào cung điện nhà [ C ] Chúa, tôi dâng [ Em ] lời ngợi ca Chúa [ Am ] Trời.

1. Như đất đai làm đâm chồi nẩy [ C ] lộc, như vườn tược sinh đầy hoa [ F ] trái. [ Em ] ___ Này đây Thiên [ Am ] Chúa sẽ làm trổ [ G ] sinh muôn vàn hoa công [ C ] chính, [ Am ] làm trổi vang [ G ] lời ca ngợi Thiên [ Em ] Chúa trước mắt ngàn [ Am ] dân.

2. Tôi sướng vui và dâng lời cảm [ C ] tạ, muôn ngàn đời xin ngợi khen [ F ] Chúa. [ Em ] ___ Vì bao ân [ Am ] phúc Chúa đã đoái [ G ] thương đến phận hèn tôi [ C ] tớ, [ Am ] lòng hỷ hoan [ G ] lời tán tụng Thiên [ Em ] Chúa Đấng cứu độ [ Am ] tôi.

3. Xin phó dâng trọn xác hồn vẹn [ C ] toàn, nương tựa vào suối nguồn yêu [ F ] thương. [ Em ] ___ Vì đây Thiên [ Am ] Chúa Đấng hằng đỡ [ G ] nâng ai cậy trông nơi [ C ] Chúa. [ Am ] Ngài chở che [ G ] kẻ khiêm nhường trung [ Em ] tín sống theo lời [ Am ] Ngài.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Này đây con sẽ lấy gì. Để dâng Cha làm hy lễ đời con. Cuộc đời con lầm than với bao lỗi lầm. Đây trái tim hồng hiệp dâng trót tâm tình con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.