ai sống trọn tình thương

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Ai sống trọn tình thương là [ Bb ] chu toàn [ C ] cả lề [ F ] luật. [ Dm ] Ai sống trọn tình [ Gm ] thương là con của Chúa chí [ Dm ] nhân. Xin cho con yêu [ F ] Ngài với [ Bb ] trọn hồn xác tâm [ C ] tư. Xin cho con yêu [ Dm ] mọi người với [ Am ] một tình yêu sáng [ Dm ] ngời.

1. Tình thương [ Dm ] như đóa hoa hồng, nở [ Gm ] tươi sắc hương thắm [ Dm ] nồng, đẹp [ C ] ngời bừng lên sức [ F ] sống. [ D ] Nhưng hoa hồng [ Gm ] nào mà chẳng [ C ] có nhiều [ F ] gai, [ Am7 ] không có tình yêu [ Dm ] nào mà chẳng có hy [ Gm ] sinh. Nên chúng [ Dm ] ta hãy sống trọn tình [ Gm ] thương, như [ Dm ] Chúa yêu thương con người, nên hy [ F ] sinh chết thay cho [ C ] đời, và hiến [ Am ] thân cho người mình [ Dm ] yêu.

2. Tình thương [ Dm ] như những cung đàn, hòa [ Gm ] vang đắm say tâm [ Dm ] hồn, tuyệt [ C ] vời lòng ai quyến [ F ] luyến. [ D ] Nhưng cung đàn [ Gm ] nào mà chẳng [ C ] có buồn [ F ] vui, [ Am7 ] không tình yêu [ Dm ] nào mà chẳng biết cho [ Gm ] đi. Nên chúng [ Dm ] ta hãy sẵng sàng cho [ Gm ] đi, như [ Dm ] Chúa ban cho con người, muôn ơn [ F ] thiêng xuống trên xác [ C ] hồn, để giúp [ Am ] ta sống trọn tình [ Dm ] thương.

3. Tình thương [ Dm ] nối kết muôn lòng, dẹp [ Gm ] tan ghét ghen căm [ Dm ] hờn, hòa [ C ] bình tỏa lan khắp [ F ] chốn. [ D ] Nhưng trên trần [ Gm ] đời còn nhiều [ C ] nỗi sầu [ F ] đau, [ Am7 ] bao người u [ Dm ] buồn vì chẳng có tình [ Gm ] thương. Nên chúng [ Dm ] ta hãy hết lòng yêu [ Gm ] thương, như [ Dm ] Chúa bao dung nhân hiền, đem yêu [ F ] thương đến cho nhân [ C ] trần, để chứng [ Am ] minh cho một tình [ Dm ] yêu.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Này đây con sẽ lấy gì. Để dâng Cha làm hy lễ đời con. Cuộc đời con lầm than với bao lỗi lầm. Đây trái tim hồng hiệp dâng trót tâm tình con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Chúa là cây nho, con là cành nho. Chúa đưa con vào mối tình, mối tình đầu tiên. Chúa khoác con bằng hồng ân, áo trắng vô ngần. Chúa là cây nho, con là cành nho. Con chết mỗi ngày, với Ngài cho ngàn tội lỗi.