ai sống trọn tình thương

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Dm ] Ai sống trọn tình thương là [ Bb ] chu toàn [ C ] cả lề [ F ] luật. [ Dm ] Ai sống trọn tình [ Gm ] thương là con của Chúa chí [ Dm ] nhân. Xin cho con yêu [ F ] Ngài với [ Bb ] trọn hồn xác tâm [ C ] tư. Xin cho con yêu [ Dm ] mọi người với [ Am ] một tình yêu sáng [ Dm ] ngời.

1. Tình thương [ Dm ] như đóa hoa hồng, nở [ Gm ] tươi sắc hương thắm [ Dm ] nồng, đẹp [ C ] ngời bừng lên sức [ F ] sống. [ D ] Nhưng hoa hồng [ Gm ] nào mà chẳng [ C ] có nhiều [ F ] gai, [ Am7 ] không có tình yêu [ Dm ] nào mà chẳng có hy [ Gm ] sinh. Nên chúng [ Dm ] ta hãy sống trọn tình [ Gm ] thương, như [ Dm ] Chúa yêu thương con người, nên hy [ F ] sinh chết thay cho [ C ] đời, và hiến [ Am ] thân cho người mình [ Dm ] yêu.

2. Tình thương [ Dm ] như những cung đàn, hòa [ Gm ] vang đắm say tâm [ Dm ] hồn, tuyệt [ C ] vời lòng ai quyến [ F ] luyến. [ D ] Nhưng cung đàn [ Gm ] nào mà chẳng [ C ] có buồn [ F ] vui, [ Am7 ] không tình yêu [ Dm ] nào mà chẳng biết cho [ Gm ] đi. Nên chúng [ Dm ] ta hãy sẵng sàng cho [ Gm ] đi, như [ Dm ] Chúa ban cho con người, muôn ơn [ F ] thiêng xuống trên xác [ C ] hồn, để giúp [ Am ] ta sống trọn tình [ Dm ] thương.

3. Tình thương [ Dm ] nối kết muôn lòng, dẹp [ Gm ] tan ghét ghen căm [ Dm ] hờn, hòa [ C ] bình tỏa lan khắp [ F ] chốn. [ D ] Nhưng trên trần [ Gm ] đời còn nhiều [ C ] nỗi sầu [ F ] đau, [ Am7 ] bao người u [ Dm ] buồn vì chẳng có tình [ Gm ] thương. Nên chúng [ Dm ] ta hãy hết lòng yêu [ Gm ] thương, như [ Dm ] Chúa bao dung nhân hiền, đem yêu [ F ] thương đến cho nhân [ C ] trần, để chứng [ Am ] minh cho một tình [ Dm ] yêu.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Xin Chúa ban thêm niềm tin vào nơi Thiên Chúa. Xin Chúa ban thêm niềm tin vào Đức Kitô. Ngày ngày đoàn con cậy trông phó thác nơi Ngài. Một lòng tin yêu như Chúa yêu thương con người.
Nơi đâu có hai ba người hiệp lời khẩn cầu Danh Ta, thì Ta sẽ hiện diện và ở đấy với họ. Khi anh em kêu cầu, mà lòng không chút nghi nan, dù xin bất cứ điều chi
Như nai kia tìm về bên suối trong, hồn con hằng luôn khát mong, chính Thiên Chúa suối nguồn yêu thương. Ngài là Thiên Chúa từ nhân, rộng ban phúc ân vô ngần.
Đừng lên án người anh em của mình, nhưng thật tình ta tha thứ cho nhau. Để dựng xây một thế giới hòa bình, bao nhiêu ân tình cho cuộc sống đẹp xinh.
Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em Đấng ngự trên trời. Vì Ngài là Đấng toàn năng yêu thương, vì Ngài là Đấng từ bi nhân ái, nơi Ngài chỉ có yêu thương.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Như trong trời đêm bóng tối vây quanh, mỗi bước con đi thấy một mầu đen, bơ vơ lạc loài lòng mình hoang mang. Ngước mắt lên trời con thầm ước rằng, nguyện Ngài rủ thương và xin soi lối.
Xin Chúa biến đổi lòng con trở nên làm một với Ngài. Xin Chúa đốt cháy lòng con bằng ngọn lửa tình yêu của Ngài. Tâm con với bao niềm thao thức tìm đến Chúa suối nguồn an bình.
Lắng trong đêm lời kinh cầu mắt con rơi lệ u sầu tình Ngài ơi có thấu. Sống trên dương trần cơ cầu lưới gian nguy trùm ngang đầu đừng bỏ con đơn hành.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.