Chúa nhật 4 phục sinh - tv 99

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ G ] Ta là dân [ Dsus4 ] tộc là [ D7 ] đoàn chiên Chúa chăn [ G ] nuôi.

1. [ Bm ] Hãy phụng sự [ D7 ] Chúa với [ G ] niềm hân [ A7 ] hoan và vui [ D ] vẻ. [ C ] Hãy vào trước thiên [ B7 ] nhan với [ Em ] lòng hoan [ Am ] hỷ và khoái [ D7 ] trá.

2. [ Bm ] Hãy biết rằng Thiên [ D7 ] Chúa chính [ G ] Người đã [ A7 ] tác tạo nên thân hình [ D ] ta. [ C ] Ta thuộc quyền sở [ B7 ] hữu của [ Em ] Người, là [ Am ] đoàn chiên Người chăn [ D7 ] nuôi.

3. [ Bm ] Chúa thiện hảo dường [ D7 ] bao với [ G ] lòng khoan [ A7 ] dung còn mãi muôn [ D ] thuở. [ C ] Tấm lòng trung tín [ B7 ] Chúa tới muôn [ Em ] đời qua [ Am ] nhiều thế hệ mai [ D7 ] sau.

Cùng tác giả Thiên Lý

Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình. Người hiền dức hãy hân hoan mừng trong Chúa. Ngợi ca là việc của những kẻ lòng ngay. Thật vinh phúc quốc gia được chọn, và hạnh phúc thay dân tộc
Người hiển đức hãy vui mừng lên trong Chúa. Ca ngợi Người là việc của kẻ lòng ngay. Ngợi khen Chúa với cung đàn muôn réo rắt. Hãy ca mừng Người trong ngàn vạn tiếng cầm ca.
Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người. Và đừng cứng lòng, các bạn chớ cứng lòng. Hãy reo vang, hãy mừng reo Thiên Chúa. Hoan hô Đá Tảng cứu độ muôn dân ta. Mau ra quỳ trước thiên nhan và ca khen.
Lạy Chúa! Khi con kêu cầu lên Chúa, Chúa đã nhậm lời con. Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng vì Chúa đã nghe lời miệng con kêu xin. Trước mặt các thiên thần con đàn ca mừng Chúa.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa