điều Chúa muốn

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Am ] Ta muốn lòng nhân [ C ] từ chứ [ E7 ] không phải là hy [ Am ] lễ. Vì [ G ] Ta không đến kêu [ Am ] gọi người tốt [ C ] lành hay công [ F ] chính, nhưng kêu [ Em7 ] gọi người tội [ Am ] lỗi.

1. Điều Chúa muốn là [ C ] một tình yêu chân [ F ] thành, tình [ G ] yêu bao dung đại [ C ] lượng luôn sẵn [ Am ] lòng để đón nhận [ E7 ] nhau. [ Am ] ___ Nào ai [ Dm ] đâu dám [ F ] nhận mình là công [ E ] chính không sai [ Dm6 ] phạm? Tất [ F ] cả đều là tội [ G ] nhân không trừ [ Am ] ai.

2. Điều Chúa muốn là [ C ] nhiệt tình sống theo [ F ] Ngài, là [ G ] đi trên con đường [ C ] Ngài không quản [ Am ] ngại thay đổi đường [ E7 ] xưa. [ Am ] ___ Ngài không [ Dm ] ưa những [ F ] gì bề ngoài nghi [ E ] thức nhưng ham [ Dm6 ] chuộng tấm [ F ] lòng thành tâm sám [ G ] hối lỗi tội [ Am ] xưa.

3. Điều Chúa muốn là [ C ] thật lòng sống khiêm [ F ] nhường đừng [ G ] khinh chê ai tầm [ C ] thường nhưng hết [ Am ] lòng tha thứ cảm [ E7 ] thông. [ Am ] ___ Này con [ Dm ] đây vẫn [ F ] còn hằng ngày yếu [ E ] đuối khấn xin [ Dm6 ] Ngài giúp [ F ] con miệt mài vươn [ G ] lên trong tình [ Am ] yêu.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.