lễ thăng thiên - tv 46

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chúa ngự [ G ] lên giữa tiếng tưng [ C ] bừng, Chúa ngự [ F ] lên giữa [ G7 ] tiếng kèn [ C ] vang.

1. Vỗ tay đi [ C ] nào ngàn muôn dân [ F ] hỡi ! Tán tụng Chúa [ Em ] Trời nào [ Am ] hãy hò [ G ] reo. Vì [ C ] Chúa Đấng Tối Cao khả [ G ] úy, Ngài là Đại [ C ] Đế Đấng thống trị trần gian.

2. Chúa tiến lên [ C ] trong ngàn câu hoan [ F ] chúc. Chúa ngự lên [ Em ] ngàn vạn [ Am ] tiếng kèn [ G ] vang. Nào [ C ] ta hãy ca mừng Thiên [ G ] Chúa, mừng Ngườii là [ C ] Vua khắp các vua trần ai.

3. Đức Vua cai [ C ] trị toàn cả thế [ F ] giới, xướng lên ca [ Em ] vịnh mừng [ Am ] Chúa là [ G ] Vua. Này [ C ] Chúa Đấng thống trị vạn [ G ] quốc, ngàn đời rực [ C ] rỡ, Chúa hiển trị ngàn thu.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.
Lạy Chúa Chúa biết, Chúa biết mọi sự Chúa biết lòng con. Chúa biết lòng con luôn yêu mến Ngài hằng yêu mến Ngài. Sông sâu biển rộng tình Chúa cao dầy vẫn luôn đong đầy

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài thân lạy Chúa, hết thẩy chư dân hãy ca tụng Ngài. Xin Chúa xót thương chúc phúc lành cho chúng con, xin Chúa chiếu roi trên chúng con ánh sáng của Ngài