tôn vinh Thánh Tâm

-

Vũ Đình Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su là nguồn ủi [ F#7 ] an vô [ Bm ] bờ. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su là nguồn tình [ A ] yêu lai [ F# ] láng. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su tràn  đầy niềm [ A ] tin hy [ D ] vọng đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

2. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su là nguồn suối [ F#7 ] thiêng trong [ Bm ] sạch. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su đời đời đoàn [ A ] con tôn [ F# ] kính. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su dạt dào tình [ A ] yêu vô [ D ] tận đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

3. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su ngày ngày chúng [ F#7 ] con tôn [ Bm ] thờ. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su làm người vì [ A ] yêu nhân [ F# ] thế. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su nhiệm mầu cực [ A ] linh khôn [ D ] lường đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

ĐK: Tôn vinh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su đời [ B7 ] đời. Tôn [ Em ] vinh Thánh [ D ] Tâm Chúa Giê - [ F# ] su mọi nơi. Tôn vinh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su đời [ B7 ] đời. Tôn [ Em ] vinh Thánh [ D ] Tâm Chúa Giê - [ F# ] su mọi nơi. Tôn [ Bm ] inh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su.

 

Cùng tác giả Vũ Đình Ân

Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn. Xin cho chúng con ăn ở với nhau
Chúa đã thật phục sinh nên ta cũng được phục sinh. Ngài đã chiến thắng thần chết cho ta sống muôn đời. Chúa sống lại hiển vinh nên ta cũng được hiển vinh.
Hal - le - lu - ia! Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại từ trong cõi chết Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại Hal - le - lu - ia! Chúa đã chiến thắng mọi sự yếu hèn. Sức sống mới tràn về với thế gian.
Đêm nay mừng Chúa ra đời Thiên Thần trên không trung hát mừng Mừng Chúa giáng sinh trên đời nằm trong hang đá đơn sơ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an cho người bình an
Hỡi ai hãy còn mê man hãy mau tỉnh thức vì Chúa đã đến rồi. Chúa giáng trần để cứu dân khỏi bao lớp tội A - dong. Ánh sáng Phúc Âm là nơi dẫn đường ta đi.

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!