tôn vinh Thánh Tâm

-

Vũ Đình Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su là nguồn ủi [ F#7 ] an vô [ Bm ] bờ. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su là nguồn tình [ A ] yêu lai [ F# ] láng. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su tràn  đầy niềm [ A ] tin hy [ D ] vọng đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

2. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su là nguồn suối [ F#7 ] thiêng trong [ Bm ] sạch. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su đời đời đoàn [ A ] con tôn [ F# ] kính. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su dạt dào tình [ A ] yêu vô [ D ] tận đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

3. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su ngày ngày chúng [ F#7 ] con tôn [ Bm ] thờ. Thánh [ B7 ] Tâm Chúa Giê - [ Em ] su làm người vì [ A ] yêu nhân [ F# ] thế. Thánh [ Em ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su nhiệm mầu cực [ A ] linh khôn [ D ] lường đời [ Em ] con luôn tôn [ F#7 ] kính trái tim [ Bm ] Người.

ĐK: Tôn vinh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su đời [ B7 ] đời. Tôn [ Em ] vinh Thánh [ D ] Tâm Chúa Giê - [ F# ] su mọi nơi. Tôn vinh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su đời [ B7 ] đời. Tôn [ Em ] vinh Thánh [ D ] Tâm Chúa Giê - [ F# ] su mọi nơi. Tôn [ Bm ] inh Thánh [ A ] Tâm Chúa Giê - [ Bm ] su.

 

Cùng tác giả Vũ Đình Ân

Ai cho con đôi cánh để con bay, bay lên, bay lên cùng Thiên Chúa. Khi sớm mai con tìm nhan Ngài. Con giơ hai tay nguyện cầu lạy Chúa thương con.
Dâng là dâng tấm bánh với tất cả tâm tình con dâng. Dâng là dâng chén thánh với ước mong được Chúa thương nhận.
Con dâng ánh nến dịu hiền dâng tình bé nhỏ con tìm dại khờ. Chỉ mong làm đẹp lòng Cha không xin quyền quý hương hoa sự (ư) đời.
Lòng con hân hoan tiến lên đền Thánh Chúa. Tấu khúc hoan ca cảm tạ Chúa muôn ngàn. Bao năm mỏi mòn lòng con vương bao nỗi sầu
Chúa đã sống lại (Chúa đã sống lại) Chúa đã sống lại (Chúa đã sống lại) Hal-le-lu-ia ! Chúa đã sống lại (Chúa đã sống lại) Vinh quang quyền lực muôn đời

Cùng chuyên mục thánh thể - thánh tâm

Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì được sống muôn đời và Ta sẽ cho họ được sống lại ngày sau hết hỡi người ơi! Vì này thịt Ta thật là của ăn
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Hiệp nhau đây dâng lời cảm mến. Trọn tâm tư dâng về Thánh Tâm. Ôi bao la tình thương hải hà. Yêu thế trần đang chịu nỗi khổ đau. Một tình yêu
Giê - su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính. Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi!