biết lấy gì

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Biết lấy [ Cm ] gì mà [ G7 ] tiến dâng [ Cm ] Ngài, đoàn [ Eb ] con dâng về [ Fm ] Chúa bánh [ B7 ] thơm rượu [ Eb ] ngon ( [ G7 ] dâng về [ Cm ] Cha). Từng ngày [ Ab ] qua nắng mưa khổ [ G ] công, là tình [ D7 ] yêu tiến dâng Chúa [ G7 ] Trời cao [ Cm ] sang.

1. Đây ly [ Eb ] rượu thơm [ Ab ] ngon bánh tinh [ Fm ] tuyền đoàn con hiến [ G7 ] dâng [ Cm ] ___. Để trở [ Bb ] thành Mình Máu Con [ Eb ] Ngài, nên lễ [ G7 ] vật tận hiến mỗi [ Cm ] ngày.

2. Xưa Con [ Eb ] Ngài hy [ Ab ] sinh hiến thân [ Fm ] mình chuộc tội thế [ G7 ] nhân [ Cm ] ___. Để trở [ Bb ] thành Thịt, Máu nuôi [ Eb ] hồn, ôi lương [ G7 ] thực này mãi vĩnh [ Cm ] tồn.

3. Xin dâng [ Eb ] đoàn con [ Ab ] đây tháng năm [ Fm ] dài dầm bao nắng [ G7 ] mưa [ Cm ] ___. Xin dâng [ Bb ] về tòa Chúa uy [ Eb ] quyền, đây tâm [ G7 ] tình thành kính tin [ Cm ] thờ.

4. Dâng lên [ Eb ] Ngài bài [ Ab ] ca thắm ân [ Fm ] tình nguyện xin thiết [ G7 ] tha [ Cm ] ___. Theo hương [ Bb ] trầm nghi ngút giữa [ Eb ] trời, bay lên [ G7 ] tòa Thiên Chúa cao [ Cm ] vời.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Bánh bởi trời ban tặng cho đời, là Mình Máu Thánh của Đức Ki-tô. Bánh tinh tuyền khơi sức siêu huyền, là thần lương dưỡng nuôi đoàn chiên
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Tôi chúc tụng Chúa miệng tôi tán dương chẳng ngơi. Hồn tôi Chúa cho vinh dự bạn nghèo nào hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó