yến tiệc vui

-

Tri Văn Vinh

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Tri Văn Vinh

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :12/07/2023 02:07:16
 • Lượt xem :300
 • Tone chính :http://dinh.dk/pdf/yentiecvui-tvv.pdf
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :mùa thường niên
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Yến tiệc [ F ] đây Vua sai gia nhân đến [ F7 ] mời___ [ Bb ] ___. Khách mời [ Gm ] đông nhưng không ai [ C7 ] đi đến [ F ] ăn cho dù đã bao [ Bb ] lần đón mời tình thiết [ C ] tha.

ĐK: [ F ] Đây tiệc cưới Chiên [ D7 ] Con [ Gm ] đã đổ máu khi [ C7 ] xưa. [ F ] Trên thập giá Can - [ Dm ] vê xóa tội thế [ C7 ] nhân. [ F ] Đây Tiệc Thánh hôm [ D7 ] nay [ Gm ] ban ân phúc hôm mai. [ C7 ] Hãy đến đây cùng nhau rước Chúa người [ F ] ơi!

2. Đến tiệc [ F ] vui Vua sai gia nhân đón [ F7 ] mời___ [ Bb ] ___. Khách từ [ Gm ] xa muôn phương chung [ C7 ] vui với [ F ] Vua bữa Tiệc cưới con [ Bb ] mình cho dù chẳng lễ [ C ] dâng.

3. Chúa mời [ F ] ta chung vui hôm nay với [ F7 ] Ngài___ [ Bb ] ___. Máu Thịt [ Gm ] đây ban cho nhân [ C7 ] gian hiến [ F ] thân đêm ngày Chúa ẩn [ Bb ] mình để được ở với [ C ] ta.

Cùng tác giả Tri Văn Vinh

Đã chờ mong hôm sớm đèn sẵn trong tay những cô trinh nữ. Chờ đón đã khuya mọi người trông ngóng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng chàng đến.
Xê - da hãy trả cho Xê - da Xê da hãy trả cho Xê- da. Gia - về hãy trả cho Gia - vê Gia - vê hãy trả cho Gia - vê. Thầy ơi! Thầy là Đấng Chí Công
Hoàn cầu mừng vui (ngàn lời tung hô) vì Chúa là Đấng Tối cao oai hùng. Nhịp đàn reo vui (kèn đồng vang lên) vì Chúa là Đấng thống trị gian trần.
Người nằm trên thập giá mắt trông trời cao, thiết tha nài van. Người cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình. Ai khạc nhổ chê cười hàn hạ thân xác đóng đinh đồi cao?
Ánh sao nơi trời đông vút cao. Báo tin xuất hiện ngôi cứu tinh. Cùng bước tiến bước đi giữa đêm trường. Ngày đêm gian lao không hề vấn vương.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.