hỡi các dân tộc

-

Mai Hoàng Công

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ F ] Hỡi các dân tộc hãy về [ C ] đây ca tụng Chúa Trời, hiệp lời cất tiếng muôn nơi. [ F ] Hỡi các dân tộc nào ngợi [ Am ] ca tình yêu Thiên [ Bb ] Chúa, vì Ngài là Đấng yêu thương con [ F ] người, và tác [ C ] sinh muôn loài đẹp [ F ] tươi.

1. Ngài dựng [ Bb ] nên tinh tú trời [ Am ] mây, và dựng [ Gm ] nên sông [ C7 ] núi biển [ F ] khơi. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn [ Am ] nơi, uy danh [ C ] Ngài lừng lẫy khôn [ Gm ] vơi. Ngàn dân [ C ] ơi hãy ngợi [ C7 ] khen Chúa [ F ] Trời.

2. Ngài dựng [ Bb ] nên muông thú mọi [ Am ] nơi, và điểm [ Gm ] tô hoa [ C7 ] lá cỏ [ F ] cây. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn [ Am ] nơi, uy danh [ C ] Ngài lừng lẫy khôn [ Gm ] vơi. Ngàn dân [ C ] ơi hãy ngợi [ C7 ] khen Chúa [ F ] Trời.

3. Ngài dựng [ Bb ] nên trái đất đẹp [ Am ] tươi, ngày và [ Gm ] đêm tiếp [ C7 ] nối vần [ F ] xoay. Kỳ công Ngài rực rỡ muôn [ Am ] nơi, uy danh [ C ] Ngài lừng lẫy khôn [ Gm ] vơi. Ngàn dân [ C ] ơi hãy ngợi [ C7 ] khen Chúa [ F ] Trời.

Cùng tác giả Mai Hoàng Công

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.