hoàn cầu mừng vui

-

Tri Văn Vinh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Hoàn cầu mừng [ C ] vui (ngàn lời tung [ Em ] hô) vì Chúa là [ F ] Đấng Tối cao oai [ Dm ] hùng.
Nhịp đàn reo [ F ] vui (kèn đồng vang [ Dm ] lên) vì Chúa là [ G ] Đấng thống trị gian [ C ] trần.
Hoàn cầu mừng [ C ] vui (ngàn lời tung [ Em ] hô) cùng kính dâng [ C ] Chúa khúc ca tuyệt [ F ] vời.
Ngàn dân tung [ Dm ] hô (Đàn ca vang [ G ] lên) mừng kính Vua [ G7 ] ta uy danh lừng [ C ] vang.

1. Chúa đã xót [ F ] thương trong ngày khốn [ C ] cùng (xưa Chúa đã thương) nhớ đến ơn [ F ] xưa nơi lòng Thánh [ Am ] cung.
(Nơi cung điện [ F ] xưa) tràn lan muôn [ G ] nơi Tôn Danh của [ C ] Chúa
(Uy danh tràn lan) ngàn lời ca [ Dm ] khen khắp nơi gian [ F ] trần (muôn dân ca [ G ] mừng).

2. Chúa đã xót [ F ] thương xây thành cửa [ C ] nhà (tay Chúa làm nên) Chúa đã ban [ F ] cho ai bị bỏ [ Am ] rơi.
(Cho ai lầm [ F ] than) Ngài đã ban [ G ] cho dân Ngài quyền [ C ] thế
(Cho dân quyền uy) Ngài đã [ Dm ] ban cho sức mạnh của [ F ] Ngài (ban cho dân [ G ] Ngài).

Cùng tác giả Tri Văn Vinh

Đã chờ mong hôm sớm đèn sẵn trong tay những cô trinh nữ. Chờ đón đã khuya mọi người trông ngóng chẳng thấy tăm hơi bóng dáng chàng đến.
Xê - da hãy trả cho Xê - da Xê da hãy trả cho Xê- da. Gia - về hãy trả cho Gia - vê Gia - vê hãy trả cho Gia - vê. Thầy ơi! Thầy là Đấng Chí Công
Yến tiệc đây Vua sai gia nhân đến mời. Khách mời đông nhưng không ai đi đến ăn cho dù đã bao lần đón mời tình thiết tha.
Người nằm trên thập giá mắt trông trời cao, thiết tha nài van. Người cầu xin tha thứ tất cả thù nhân dưới chân thập hình. Ai khạc nhổ chê cười hàn hạ thân xác đóng đinh đồi cao?
Ánh sao nơi trời đông vút cao. Báo tin xuất hiện ngôi cứu tinh. Cùng bước tiến bước đi giữa đêm trường. Ngày đêm gian lao không hề vấn vương.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.