mười cô trinh nữ

-

Mi Trầm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Em ] Mười cô trinh [ G ] nữ mang [ C ] đèn đi đón [ B ] rể. [ Am ] Năm cô ngây [ D ] thơ mang [ B7 ] đèn không mang [ Em ] dầu.
[ C ] Giữa lúc nửa [ D7 ] đêm tiếng [ G ] gọi: này chàng rể [ B7 ] đến. [ Am ] Năm cô [ D ] ngây thơ tỉnh [ B7 ] giấc bối rối ưu [ Em ] phiền.

ĐK: [ E ] Hãy sống tỉnh [ E7 ] thức Chúa [ A ] đến lúc ta không [ F#m ] ngờ. [ B7 ] Chúa đến đêm khuya hoặc [ A ] lúc sáng tinh [ E ] mơ.
[ G#m ] Hãy sống tỉnh thức Chúa [ C#m ] đến lúc ta không [ E ] ngờ. [ F#m ] Chúa đến thanh xuân, già [ A ] lão, bé thơ đâu [ E ] ngờ.

2. [ Em ] Mười cô trinh [ G ] nữ mang [ C ] đèn đi đón [ B ] rể. [ Am ] Năm cô khôn [ D ] ngoan mang [ B7 ] đèn với mang [ Em ] dầu.
[ C ] Giữa lúc nửa [ D7 ] đêm tiếng [ G ] gọi: này chàng rể [ B7 ] đến. [ Am ] Năm cô khôn [ D ] ngoan tỉnh [ B7 ] giấc sánh bước dự [ Em ] tiệc.

3. [ Em ] Cuộc đời dương [ G ] thế con [ C ] người chờ Chúa [ B ] đến. [ Am ] Luôn luôn khôn [ D ] ngoan thi [ B7 ] hành những ơn [ Em ] lành.
[ C ] Lúc Chúa đến [ D7 ] đây theo [ G ] Người vào dự tiệc [ B7 ] cưới. [ Am ] Trong nơi vinh [ D ] quang Người sẽ [ B7 ] thưởng phúc Thiên [ Em ] Đàng.

Cùng tác giả Mi Trầm

Hôm nay mừng Chúa lên trời trần hoàn vang tiếng ca. Hôm nay mừng Chúa lên trời triều thần vang câu hát. Này ngày vinh quang, rạng ngời ánh sáng
Xin thắp lên một nén hương trầm, một nén hương trầm, hương trầm bay lên nhớ về Tổ Tiên, nhớ hoài công ơn ngày tháng đáp đền
Chúa ơi thân con là thân lúa miến gieo vào lòng đời và mục nát với thời gian. Bông lúa vàng kết thành tấm bánh và thân con trở thành hiến vật nguyện dâng Cha như lễ toàn thiêu.
Xin dâng Ngài bao công đức tiền nhân, xin tình Ngài thánh hóa dân Việt Nam.
Nầy là dòng dõi những người tìm Chúa suốt cuộc đời tìm kiếm Chúa Trời.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó