xin tỏ Nhan Thiên Chúa - tv 79

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Lạy [ Dm ] Đấng chăn [ Bb ] dắt [ A7 ] Is - ra - [ Dm ] el, xin hãy [ Gm ] nghe tiếng [ A7 ] con kêu [ Dm ] cầu. Lạy [ Bb ] Chúa! Đấng [ C7 ] ngự trên các [ E ] binh [ F ] thần, xin hiện [ Gm ] ra trong sáng [ A ] láng [ D ] ___. Xin hãy [ Gm ] tỏ quyền năng của [ Dm ] Ngài, và mau [ Bb ] đến cứu [ Am ] độ chúng [ Dm ] con.

ĐK: Lạy [ Bb ] Chúa! Xin [ Am7 ] tỏ thiên nhan Chúa [ Dm ] ra, mà [ D7 ] ban ơn phục [ Gm ] hồi. Hầu [ C ] cho hết [ Bb ] mọi [ A ] người lãnh [ Am7 ] nhận ơn cứu [ Dm ] độ.

2. Lạy [ Dm ] Chúa! Thiên [ Bb ] Chúa [ A7 ] các thiên [ Dm ] binh, xin dủ [ Gm ] thương ghé [ A7 ] mắt đoái [ Dm ] nhìn. Vườn [ Bb ] nho của [ C7 ] Ngài năm xưa [ E ] đã [ F ] trồng, xin hãy [ Gm ] ra tay chúc [ A ] phúc [ D ] ___. Xin giữ [ Gm ] gìn vườn nho của [ Dm ] Ngài, và củng [ Bb ] cố cho [ Am ] được tốt [ Dm ] tươi.

3. Miệng [ Dm ] lưỡi con [ Bb ] mãi [ A7 ] tán dương [ Dm ] Ngài, Vua ngàn [ Gm ] dân thống [ A7 ] lãnh đất [ Dm ] trời. Lạy [ Bb ] Chúa! Xin [ C7 ] Ngài ra tay [ E ] bang [ F ] trợ, những người [ Gm ] bên tay hữu [ A ] Chúa [ D ] ___. Tim chúng [ Gm ] con sẽ mãi kết [ Dm ] hợp, ở trong [ Bb ] Chúa chính [ Am ] nguồn thánh [ Dm ] ân.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Thầy đã đến đem lửa xuống cho thế gian và mong muốn ngọn lửa ấy được cháy mãi. Chính phép rửa Thầy phải chịu trong lòng luôn khắc khoải mọi điều ấy sẽ viên toàn.
Đây bánh rượu, đây hoa trái, là công sức xin thành kính dâng Ngài. Ngàn đắng cay, nỗi buồn day dứt, đêm từng đêm vấn vương u hoài. Xin Chúa nhận đây bánh miến, từ bông lúa bao ngày tháng dãi dầu.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Hãy thắt lưng, hãy cầm đèn cháy sáng trong tay. Và hãy làm như người đợi chủ đi ăn cưới về. Phúc cho ai khi chủ về mà còn tỉnh thức thì chủ sẽ thắt lưng đặt ngay vào bàn ăn và sẽ hầu hạ.
Vào phút không ngờ vào giờ không biết Chúa sẽ đến gọi con, Chúa gến gọi con đến trình diện cùng Cha. Vì Chúa không hẹn ngày giờ cùng ta hãy thức tnh luôn bởi Ngài đến lúc bất ngờ

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa