xin Ngài canh tân - tv 103

- Đinh Công Huỳnh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

[ D7 ] ĐK: Xin sai Thánh [ Gm ] Thần, xin sai Thánh [ Eb ] Thần Chúa [ D ] đến [ Cm ] ___. Xin hãy canh [ Eb ] tân, xin hãy canh [ Dm ] tân bộ [ Bb ] mặt [ Dm7 ] trái [ Gm ] đất.

[ Dm ] 1. Chúc tụng Chúa [ Gm ] đi hồn tôi [ Bb ] hỡi, vì [ Eb ] Ngài là Chúa con [ D ] thờ. [ Dm ] Chúa muôn trùng cao [ Gm ] cả đã tạo [ Bb ] tác muôn [ D7 ] loài tràn khắp địa [ Gm ] cầu.

[ Dm ] 2. Nếu Ngài lấy [ Gm ] đi nguồn sinh [ Bb ] khí mọi [ Eb ] loài về với cát [ D ] bụi. [ Dm ] Chúa đã gửi sinh [ Gm ] khí và nhân [ Bb ] thế trở [ D7 ] thành hình bóng của [ Gm ] Ngài.

[ Dm ] 3. Vinh hiển Chúa [ Gm ] luôn tồn tại [ Bb ] mãi, việc [ Eb ] Ngài làm rất diệu [ D ] kỳ. [ Dm ] Con ước nguyện làm [ Gm ] cho Ngài vui [ Bb ] thỏa, chính [ D7 ] Ngài là suối hoan [ Gm ] lạc.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con