vang lên trong đại hội - tv 21

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Am ] Chúa! Bởi Chúa mà lời [ C ] con hát chúc []F]tụng vang [ E ] lên trong [ Dm ] đại [ Am ] hội.

1. Con sẽ chu toàn những lời [ F ] khấn của [ G ] con [ E7 ] ___, buông tiếng ca [ Am ] khen trước [ Dm ] mặt những ai tôn sợ [ E ] Ngài [ E7 ] ___. Những kẻ cơ [ Am ] bần sẽ được [ C ] ăn no [ E ] [ Am ] ___,  kẻ tim kiếm [ C ] Chúa cất [ Fmaj7 ] tiếng chúc khen Người [ Esus4 ] liên___ [ E7 ] ___.

2. Khắp chốn thiên hạ trở về cùng [ F ] Chúa chí [ G ] tôn [ E7 ] ___, bá tánh chư [ Am ] dân suy [ Dm ] phục trước tôn nhan của [ E ] Ngài [ E7 ] ___. Toàn thể địa [ Am ] cầu phủ phục [ C ] nơi thiên [ E ] nhan [ Am ] ___, hồn con sẽ [ C ] sống vĩnh [ Fmaj7 ] viễn ở trong Ngài [ Esus4 ] thôi___ [ E7 ] ___.

3. Mãi đến muôn đời miêu duệ [ F ] con sẽ [ G ] luôn [ E7 ] ___ cung kính danh [ Am ] Ngài, loan [ Dm ] truyền Chúa cho bao thế [ E ] hệ [ E7 ] ___. Việc Chúa đã [ Am ] làm kỳ diệu [ C ] thay muôn [ E ] năm [ Am ] ___, hậu sinh sẽ [ C ] biết công [ Fmaj7 ] minh Chúa mãi rạng [ Esus4 ] soi___ [ E7 ] ___.

 

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Bánh bởi trời ban tặng cho đời, là Mình Máu Thánh của Đức Ki-tô. Bánh tinh tuyền khơi sức siêu huyền, là thần lương dưỡng nuôi đoàn chiên
Đây là bánh từ trời ai ăn bánh này thì sống đời đời. Bánh Ngài sẽ ban cho chính là Mình Ngài để con được sống. Chính Mình Máu của Ngài dìu con đi tới nguồn phúc trường sinh
Ai ăn Thịt và uống Máu Ta thì sẽ không chết bao giờ. Ai ăn Thịt và uống Máu Ta sẽ được sự sống muôn đời. Chính Thịt Máu Thầy là thần lương, là thần lương dưỡng nuôi thế trần.
Tôi chúc tụng Chúa miệng tôi tán dương chẳng ngơi. Hồn tôi Chúa cho vinh dự bạn nghèo nào hãy mừng vui. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.