trong ân tình Chúa

-

Nguyễn Hùng Cường

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Thầy là cây [ F ] nho các [ A7 ] con là [ Dm ] nhành. [ F ] Nhành nào trong Thầy mà [ Am ] không sinh [ Dm ] trái. [ Gm ] Sẽ bị chặt đi bị [ Bb ] ném ra [ A7 ] ngoài. [ Dm ] Vì lìa khỏi [ Gm6 ] thân nên [ A7 ] héo núa thương [ Dm ] thay.
[ Dm ] Thầy là cây [ F ] nho các [ A7 ] con là [ Dm ] nhành. [ F ] Nhành nào trong Thầy mà [ Am ] sinh hoa [ Dm ] trái. [ Gm ] Sẽ được tỉa luôn chăm [ Bb ] sóc sớm [ A7 ] chiều. [ Dm ] Rồi từng ngày [ Gm6 ] qua cây trái thêm ngon [ Dm ] ngọt.

2. [ Dm ] Thầy ở trong [ F ] con các [ A7 ] con ở trong [ Dm ] Thầy. [ F ] Người nào trong Thầy thì [ Am ] sinh nhiều hoa [ Dm ] trái. [ Gm ] Nếu mà Thầy không ban [ Bb ] sức hiêng nuôi [ A7 ] hồn. [ Dm ] Thì cuộc đời [ Gm6 ] con một [ A7 ] thoáng chút hư [ Dm ] vô.
[ Dm ] Thầy là sức [ F ] sống suối [ A7 ] ban ơn [ Dm ] lành. [ F ] Người nào xin Thầy, Thầy [ Am ] ban ơn [ Dm ] phúc. [ Gm ] Những người nào tin hãy [ Bb ] bước theo [ A7 ] Thầy. [ Dm ] Là làm hiển [ Gm6 ] vinh Thiên Chúa, Đấng sai [ Dm ] Thầy.

3. [ Dm ] Ngài hằng yêu [ F ] thương xuống [ A7 ] muôn ơn [ Dm ] lành. [ F ] Để đời con được bình [ Am ] an trong [ Dm ] Chúa. [ Gm ] Muôn đời tạ ơn Thiên [ Bb ] Chúa cửu [ A7 ] trùng. [ Dm ] Ngài vì tình [ Gm6 ] yêu vui [ A7 ] sống với con [ Dm ] luôn.
[ Dm ] Cuộc đời dương [ F ] gian khó [ A7 ] nguy giăng [ Dm ] đầy.   [ F ] Ngài là con đường dìu [ Am ] con vào cõi [ Dm ] sống. [ Gm ] Cho cuộc đời con liên [ Bb ] kết trong tình [ A7 ] Ngài. [ Dm ] Để đường trần [ Gm6 ] gian con bước trong an [ Dm ] bình.

ĐK: Nguyện cầu cùng [ Bb ] Chúa ban [ C7 ] cho con lửa [ F ] mến yêu [ Bb ] Ngài. [ Am ] Để cuộc đời [ Gm6 ] con được [ C7 ] liên kết trong [ F ] ân tình [ A7 ] Chúa.
Ngài là mạch [ Bb ] sống tuôn [ C7 ] ban muôn hồng [ F ] ân cho [ Bb ] đời. [ Am ] Và nguyện từ [ Gm6 ] nay được [ C7 ] trở nên người [ F ] môn [ A7 ] đệ [ Dm ] Chúa.

 

Cùng tác giả Nguyễn Hùng Cường

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Ông trưởng hội đồng tìm gặp được Chúa Giê-su. Đến kêu nài về người con hấp hối của ông. Xin Chúa đoái thương để cho con gái ông lành
Thấy không em kìa bông hoa nở ngoài đồn ghông lụa là không tô phấn son nhưng hoa đẹp còn hơn áo vua. Thấy không em đàn chim bay vút trời cao
Đây ngày của Chúa muôn dân phụng thờ kính tin. Chúa đã tác sinh tời đất với muôn loài. Cứu chuộc trần gian yêu thương nhân loại tội lỗi
Con xin tạ ơn Ngài Chúa ơi con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó