Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Ông trưởng hội [ E ] đồng tìm [ G#m ] gặp được Chúa Giê - [ C#m ] su___ [ B7 ] ___. Đến kêu nài [ E ] về người [ G#m ] con hấp hối của [ Bb ] ông___ [ A ] ___. Xin Chúa đoái [ G#m ] thương để [ B7 ] cho con gái ông [ E ] lành, được [ G#7 ] an vui sống trong [ C#m ] đời và kìa [ B7 ] Chúa đã nhậm [ E ] lời [ B7 ] ___.

ĐK. Đức [ E7 ] tin chữa lành [ A ] những ai tin kính [ B7 ] Ngài [ E ] ___. Đức [ F#m ] tin như ngọn [ B7 ] đuốc soi vào nghi [ E ] nan [ B7 ] ___. Chúa [ E7 ] ơi! Xin Ngài [ A ] hãy ban thêm sức [ B7 ] mạnh [ E ] ___. Để [ F#m ] con tôn thờ [ B7 ] Chúa hết cả tấm [ E ] lòng.

2. Những ai buồn [ E ] sầu khổ [ G#m ] đau nơi chốn lưu [ C#m ] đày___ [ B7 ] ___. Hãy tin vào [ E ] Ngài, Ngài [ G#m ] thương sẽ đến ủi [ Bb ] an___ [ A ] ___. Tình Chúa yêu [ G#m ] ta ngàn [ B7 ] năm không chút phai [ E ] nhòa, tình [ G#7 ] yêu ôi quá chan [ C#m ] hòa Ngài là [ B7 ] chốn nơi nương [ E ] nhờ [ B7 ] ___.

3. Những ai bệnh [ E ] tật khổ [ G#m ] đau thân xác yếu [ C#m ] hèn___ [ B7 ] ___. Chúa luôn độ [ E ] trì và [ G#m ] ban ơn thánh ủi [ Bb ] an___ [ A ] ___. Dù nắng hay [ G#m ] mưa Ngài [ B7 ] yêu ta đến muôn [ E ] đời, bàn [ G#7 ] tay nâng đỡ không [ C#m ] rời tình Ngài [ B7 ] mãi không đổi [ E ] dời [ B7 ] ___.

4. Chúa đem vào [ E ] đời lửa [ G#m ] yêu xóa lấp oàn [ C#m ] thù___ [ B7 ] ___. Đến đem hòa [ E ] bình dựng [ G#m ] xây thế giới bình [ Bb ] an___ [ A ] ___. Xin Chúa giúp [ G#m ] con để [ B7 ] con trung tín theo [ E ] Ngài, từ [ G#7 ] nay nhân chứng theo cho [ C#m ] Ngài, đem tình [ B7 ] Chúa cho mọi [ E ] người [ B7 ] ___.

Cùng tác giả Nguyễn Hùng Cường

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Thấy không em kìa bông hoa nở ngoài đồn ghông lụa là không tô phấn son nhưng hoa đẹp còn hơn áo vua. Thấy không em đàn chim bay vút trời cao
Đây ngày của Chúa muôn dân phụng thờ kính tin. Chúa đã tác sinh tời đất với muôn loài. Cứu chuộc trần gian yêu thương nhân loại tội lỗi
Con xin tạ ơn Ngài Chúa ơi con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con
Xin Ngài đổi mới tim con dắt dìu con nẻo đi đường ngay. Tâm hồn trong sáng yêu thương rộng vòng tay nhân từ bác ái. Bỏ đường tội lỗi vong thân

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.