mừng các thánh

- Hoài Đức
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Hào quang Thiên [ G ] Quốc tươi sáng vô [ D ] cùng! Nhạc ca Thiên [ Bm ] Quốc ngây ngất vô [ G ] cùng!
Bên Chúa vinh [ D ] quang Thần Thánh vui [ D7 ] mừng. Bảo tòa triều thiên chứng minh toàn [ D ] công.

1. Trần [ G ] gian không đường đàn không tiếng [ D ] ca, Trần [ Bm ] thế không điệu nhạc không tứ [ Am ] thơ.
Mong tượng [ Bm ] trưng diễn đạt được nơi trường [ D ] xuân. Nơi nhạc [ Am ] thơ quyến hồn đàn ca Thần [ D ] Thánh ngân.
Một [ G ] nơi không còn thời gian ước [ D ] mơ. Và [ Bm ] hết kinh hoàng sầu bi lắng [ Am ] lo.
Các Thánh [ Bm ] ngắm chầu nhan Chúa không lúc [ G ] rời. Đức kính [ Am ] mến nguyên [ D ] tuyền không còn nhạt [ G ] phai.

2. Ngàn [ G ] dân trên đời cùng vang tiếng [ D ] con. Thần [ Bm ] Thánh Thiên Đàng ngợi khen Chúa [ Am ] trên.
Nơi tòa [ Bm ] cao Chúa trời thưởng công đoàn [ D ] con. Không kể [ Am ] muôn thế hệ cùng chung lòng [ D ] sắt son
[ G ] bao công nghiệp vì bao hy [ D ] sinh, Vì [ Bm ] chí trung thành thờ Cha chí [ Am ] linh.
Thắm nét [ Bm ] chữ vàng thiêng sách ghi cõi [ G ] trời. Với tích [ Am ] Thánh gương [ D ] lành cho người đời [ G ] soi.

Cùng tác giả Hoài Đức

Giê-su! Chúng con tới đây sấp mình. Chân thành dâng Chúa tấm lòng thờ kính.Đoàn con mong ước tháng năm sống đời an ninh. Chúa ơi! Hãy ban xuống cho Việt Nam thanh bình.
Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân. Thờ lạy Chúa ! Thờ lạy Chúa ! Uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.
Cung chúc trinh vương không hề nhiễm tội truyền. Thật mẹ là mẹ Thiên Chúa . Mẹ khiết trinh trọn đời
Hỡi không gian rủ sương mù ngàn mây hơi hãy che khắp trời cao.
Mùa đông năm ấy, sao sáng soi cuối trời

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con