sao Chúa bỏ con - tv 21

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Dm ] Chúa! Lạy [ Bb ] Chúa! Sao [ C ] Ngài bỏ con một [ F ] mình khi [ Gm ] quân thù vây tứ [ A7 ] phía [ Dm ] ___. Lạy [ Gm6 ] Chúa! Sao [ C7 ] Ngài bỏ con một [ F ] mình, [ Gm ] ___ sao [ A ] Ngài bỏ con một [ Bb ] mình [ Am7 ] Ngài [ Dm ] ơi!

1. Bao [ F ] người bĩu [ Am ] môi mỉa [ Dm ] mai, chúng xô [ Gm ] con xuống [ Bb ] lòng vực [ A ] thẳm [ Dm ] ___. Họ ghét [ C ] con chê bai lắc [ F ] đầu, rồi oán [ Gm ] ghen buông câu khinh [ Bb ] miệt: “Hắn [ C ] tin cậy vào Thiên [ F ] Chúa, xin [ Am7 ] Ngài hãy cứu hắn [ Dm ] đi”.

2. Bao [ F ] đàn khuyển [ Am ] ưng bủa [ Dm ] vây, lũ gian [ Gm ] manh bao [ Bb ] bọc mọi [ A ] phía [ Dm ] ___. Từng đốt [ C ] xương trên thân rã [ F ] rời, vì chúng [ Gm ] đâm chân tay tơi [ Bb ] bời. Đớn [ C ] đau này ai có [ F ] thấu Chúa [ Am7 ] Trời nào có thấy [ Dm ] đâu.

3. Y [ F ] phục của [ Am ] con giờ [ Dm ] đây, chúng đem [ Gm ] ra chia [ Bb ] năm xẻ [ A ] bảy [ Dm ] ___. Họ rút [ C ] thăm đây manh áo [ F ] dài, và đứng [ Gm ] xem quanh con vui [ Bb ] cười. Xin [ C ] Ngài hãy mau kíp [ F ] tới cứu [ Am7 ] con giờ đây Chúa [ Dm ] ơi!

4. Hỡi [ F ] người chúc [ Am ] khen Ngài [ Dm ] đi Đấng quân [ Gm ] vương muôn [ Bb ] đời hiển [ A ] thắng [ Dm ] ___. Hãy tán [ C ] dương uy danh của [ F ] Ngài, nào Ích - [ Gm ] diên mau tôn vinh [ Bb ] Ngài. Hỡi [ C ] miêu duệ nhà Gia - [ F ] cóp hãy [ Am7 ] tôn sợ Ngài hết [ Dm ] tâm.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.