nên như Ngài yêu ta

- Nguyễn Hùng Cường
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Một [ Cm ] tình yêu cao [ Eb ] ngất, [ Fm ] một tình yêu lớn [ G7 ] lao. [ Cm ] Một tình yêu đã [ Ab ] hiến mạng [ Bb ] sống cho [ G7 ] người mình [ Cm ] yêu.

1. Cứu chuộc nhân [ Eb ] thế Ngài chịu [ Ab ] chết đớn đau khổ [ G ] hình [ Fm6 ] ___. Ôi tình yêu [ Bb ] Chúa một tình [ Eb ] yêu ai suy thấu [ G7 ] cùng. [ Cm ] ___ Chúa dạy nhân [ Eb ] thế mọi người [ Ab ] biết mến yêu tận [ Fm ] tình [ Bb ] ___. Sống đời nhân [ Dm ] ái thực hành [ G ] yêu như Ngài yêu [ Cm ] ta.

2. Những gì Thầy [ Eb ] biết thì Thầy [ Ab ] nói hết cho con [ G ] rồi [ Fm6 ] ___. Nên từ hôm [ Bb ] nay Thầy gọi [ Eb ] con bằng hữu của [ G7 ] Thầy. [ Cm ] ___ Bước đường tương [ Eb ] lai dù còn [ Ab ] lắm gió mưa bão [ Fm ] bùng [ Bb ] ___. Có Thầy bên [ Dm ] con thì này [ G ] con lo sợ điều [ Cm ] chi.

3. Không phải là [ Eb ] con mà là [ Ab ] chính ý Ta đã [ G ] chọn [ Fm6 ] ___. Cắt đặt con [ Bb ] đi để ngày [ Eb ] mai mang hoa trái [ G7 ] về. [ Cm ] ___ Trái mùa xum [ Eb ] xuê này còn mãi [ Ab ] mãi luôn vững [ Fm ] bền [ Bb ] ___. Những gì con [ Dm ] xin thì này [ G ] Cha của Thầy sẽ [ Cm ] ban.

4. Ôi tình cao [ Eb ] quý trọn đời [ Ab ] biết lấy chi đáp [ G ] đền [ Fm6 ] ___. Con nguyện ngày [ Bb ] đêm cả đời [ Eb ] trung kiên theo bước [ G7 ] Ngài. [ Cm ] ___ Gieo mầm yêu [ Eb ] thương vào lòng [ Ab ] thế giới bao hận [ Fm ] thù [ Bb ] ___. Chúa cùng con [ Dm ] bước cuộc đời [ G ] con vui thỏa tâm [ Cm ] tư.

Cùng tác giả Nguyễn Hùng Cường

Thầy là cây nho các con là nhành. Nhành nào trong Thầy mà không sinh trái. Sẽ bị chặt đi bị ném ra ngoài. Vì lìa khỏi thân nên héo núa thương thay
Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây
Bốn mươi ngày ở trong hoang địa Chúa Giê - su chịu cám dỗ. Và đạo binh thiên thần nâng đỡ cùng muông thú sống chung quanh
Ngài sẽ đến sau tôi nhưng Ngài lại có trước tôi và tôi không đáng cởi dây giầy cho Ngài. Tôi rửa anh em trong nước còn Ngài rửa anh em

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Như Cha đã sai Con làm cho thế gian nên một. Như Cha đã yêu mến Con thì Con cũng yêu mến họ. Lòng Con hằng van xin chúng nên một
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con