một lòng tin

-

Thái Nguyên

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: "Này lòng [ A ] tin con đã cứu [ A7 ] con hãy [ D ] về và sống bình [ F#m ] an". Dù [ Bm ] nguy nan [ E7 ] cứ vững [ A ] tin, tin [ D ] vào quyền [ E7 ] năng Chúa [ A ] thương.

[ D ] 1. Chạm vào Ngài [ E ] thôi mà [ F#m ] người phụ nữ được [ C#m ] lành. Bao [ E7 ] lần con chạm đến [ A ] Chúa, chạm đến [ D ] Lời Ngài đến Mình [ E7 ] Ngài. [ A ] ___ Nhưng vì thói quen vô [ D ] tâm và không tin [ Am ] mến nên [ F ] đời con vẫn mù [ Dm ] khơi, không đem [ Em7 ] lại đổi mới gì [ Am ] hơn.

[ D ] 2. Cần một lòng [ E ] tin để [ F#m ] được đổi mới cuộc [ C#m ] đời, để [ E7 ] được can trường đi [ A ] tới, để xóa [ D ] sạch mọi nỗi lo [ E7 ] sợ. [ A ] ___ Bao lần đắn đo nghi [ D ] nan làm con nao [ Am ] núng, xin [ F ] Ngài hun đúc lòng [ Dm ] tin đem an [ Em7 ] bình dọi chiếu hồn [ Am ] con.

[ D ] 3. Cần hạ mình [ E ] hơn để [ F#m ] được cảm mến trong [ C#m ] lòng, để [ E7 ] được đến gần với [ A ] Chúa, để sống [ D ] thật tình với mọi [ E7 ] người. [ A ] ___ Xin Ngài xót thương cho [ D ] con được ơn cải [ Am ] hóa, cho [ F ] đời con mãi nở [ Dm ] hoa luôn chan [ Em7 ] hòa tình mến gần [ Am ] xa.

Cùng tác giả Thái Nguyên

Lạy Chúa Thánh Thần xin Ngài hãy đến như làn gió mát. Xin thổi vào đời con, vào Giáo Hội, vào thế giới, để đem lại cho chúng con sự tươi mới nhẹ nhàng, sự tự do, sự bình an.
Chúa về trời nhưng vẫn còn lại đây Nhiệm Thể Ngài, là nguồn sự sống ban cho nhân loại để dìu con bước đi trên đường trần từng lúc ân cần tình Chúa đỡ nâng.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Chính dấu hiệu này mọi người nhận biết anh em là môn đệ Thầy, là anh em mến thương nhau.
Giêsu, Mục Tử nhân lành chăn dắt đoàn chiên. Ngài đến để cứu độ nhân trần, để hợp nhất nhân loại. Ngài đến để đem lại nguồn sống, sự sống ngàn thu.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Vì lòng từ bi, mà Chúa đã thương ban xuống cho trần gian, những mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong. Xin tạ ơn tình Chúa quan phòng, Ngài luôn dẫn lối đưa đường
Những người giàu có bạc tiền, thì khó vào Nước Chúa biết bao. Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn là người giàu có vào nước thiên đàng. Hỡi người ơi, hãy lo đi tìm Thiên Chúa
Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.
Lạy Chúa, lạ lùng thay (i) lạ lùng thay, kỳ công của Chúa khắp nơi vũ hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ hoan, ngợi ca tình Chúa muôn vàn yêu thương. Dù cho sông cạn đá mòn
Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau