lúa chín đầy đồng

-

Nguyễn Hùng Cường

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lúa chín đầy [ D ] đồng mà thiếu thợ [ F#m ] gặt, xin Ngài thương [ A7 ] ban sai thợ gặt [ D ] tới. Lúa chín đầy [ G ] đồng mà thiếu thợ [ F#m ] gặt, lời Chúa phán [ A7 ] xưa Ngài ơi thương [ D ] giúp (Ngài [ G ] hãy thương [ D ] ban).

1. Vạn lạy Chúa! Khấn Ngài dủ [ F#m ] thương, để Hội [ F#7 ] Thánh có thêm chủ [ Bm ] chăn. Để đàn [ G ] chiên sống trong an [ Bm ] lành, được che [ A7 ] chở trong phúc [ D ] ân.

2. Thật mong manh giữa đời hôm [ F#m ] nay, nguyện xin [ F#7 ] Chúa giữ cho bình [ Bm ] an. Để trở [ G ] nên muối men cho [ Bm ] đời, người tu [ A7 ] sĩ luôn dấn [ D ] thân.

3. Người tu sĩ sống đời hy [ F#m ] sinh, lời thề [ F#7 ] hứa mãi luôn chẳng [ Bm ] phai. Dù hiểm [ G ] nguy vẫn luôn can [ Bm ] trường, một tình [ A7 ] yêu luôn sắt [ D ] son.

4. Kìa bao nơi những vùng xa [ F#m ] xôi, vùng ngoại [ F#7 ] biên tối tăm lầm [ Bm ] than. Cầu xin [ G ] Chúa hãy sai thợ [ Bm ] gặt, để danh [ A7 ] Chúa luôn sáng [ D ] tươi.

5. Này đoàn con khấn cầu xin [ F#m ] Chúa, dủ tình [ F#7 ] thương đoái xem Hội [ Bm ] Thánh. Để dân [ G ] Chúa bước trong an [ Bm ] bình, cùng hiệp [ A7 ] nhất trong Thánh [ D ] Linh.

6. Mùa đơm bông cánh đồng mênh [ F#m ] mông, thợ gặt [ F#7 ] lúa biết đâu mà [ Bm ] mong. Nguyện xin [ G ] Chúa hãy ban thật [ Bm ] nhiều, thợ gặt [ A7 ] tốt cho nước [ D ] Cha.

Cùng tác giả Nguyễn Hùng Cường

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Ông trưởng hội đồng tìm gặp được Chúa Giê-su. Đến kêu nài về người con hấp hối của ông. Xin Chúa đoái thương để cho con gái ông lành
Thấy không em kìa bông hoa nở ngoài đồn ghông lụa là không tô phấn son nhưng hoa đẹp còn hơn áo vua. Thấy không em đàn chim bay vút trời cao
Đây ngày của Chúa muôn dân phụng thờ kính tin. Chúa đã tác sinh tời đất với muôn loài. Cứu chuộc trần gian yêu thương nhân loại tội lỗi
Con xin tạ ơn Ngài Chúa ơi con tạ ơn Ngài. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con. Vì này bao ơn phúc Ngài đổ xuống trên con

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Chẳng có những gì bên ngoài làm ta ô uế. Chỉ có những gì trong lòng làm ra xấu xa. Bao điều tà dâm ghen tuông giết người trộm cướp.
Đong con tim thật đầy với bao nhiêu ân tình này con tim hồng đôi môi nồng đậm tình yêu thương không oán thù cũng chẳng điêu ngoa.
Chúa ơi! Xin dẫn con vào nhà của con, căn nhà của trái tim con căn nhà vừa quen vừa lạ. Xin cho con thấy những phủ vây đời con đây những che đậy giằng co
Tiến dâng lên đây bánh tinh tuyền, đây rượu nho quí làm hy lễ hiệp dâng lên Chúa với lòng sắt son. Chúa yêu ơi! Con tiến dâng Ngài tâm hồn thơ bé
Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài bánh thơm với rượu nồng. Dâng lên Ngài, con tiến dâng lên Ngài trót đời con. Dâng lên Cha những vui buồn gian khó