lời Thầy ban sự sống

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Dm ] Bỏ Thầy con đi [ F ] theo ai [ Gm ] nào con biết cậy [ A7 ] ai? [ Dm ] úc màn đêm buông [ Gm ] lơi giữa đơn [ Bb ] côi tìm nương tựa [ A ] ai? [ D ] Lạy Thầy con xin [ D7 ] đi theo từng bước chân Thầy [ Gm ] đi. [ C7 ] Phán dạy con Chúa [ F ] ơi! Lời Chúa [ A7 ] ban sống trong lòng [ Gm ] con.

ĐK: Vì Thầy là Thiên Chúa [ Bb ] Chúa, [ C7 ] Chúa khắp cả trời [ F ] đất. [ Dm ] Lời Thầy ban sự [ Gm ] sống [ Em7 ] muôn đời không hư [ A7 ] mất. [ Dm ] Con tin Thầy là [ Gm ] Đức Ki - tô, [ C ] tuyên xưng Thầy là [ F ] Đấng Thiên Sai [ Dm ] Con một Thiên [ Gm6 ] Chúa Đấng [ A7 ] ban sự sống muôn [ Dm ] đời.

2. [ Dm ] Dòng đời lênh đênh [ F ] sóng gió [ Gm ] thuyền con biết về [ A7 ] đâu? [ Dm ] Biết tìm về nơi [ Gm ] nao giữa bão [ Bb ] giông con biết làm [ A ] sao? [ D ] Bỏ Thầy con đi [ D7 ] theo ai vượt khố nguy ngày [ Gm ] mai? [ C7 ] Mãi cậy trông Chúa [ F ] thôi lòng mến [ A7 ] tin chẳng bao giờ [ Gm ] phai.

3. [ Dm ] Lòng bình yên khi [ F ] có Chúa [ Gm ] đời sẽ mãi nở [ A7 ] hoa. [ Dm ] Dẫu hiểm nguy phong [ Gm ] ba vẫn vững [ Bb ] tin hăng hái vượt [ A ] qua. [ D ] Dù lòng ai kía [ D7 ] lung lay vì đức tin  nhạt [ Gm ] phai. [ C7 ] Mãi lòng con sắt [ F ] son niềm tín [ A7 ] trung sẽ không đổi [ Gm ] thay.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Vì lòng từ bi, mà Chúa đã thương ban xuống cho trần gian, những mục tử nhân lành như lòng Chúa ước mong. Xin tạ ơn tình Chúa quan phòng, Ngài luôn dẫn lối đưa đường
Những người giàu có bạc tiền, thì khó vào Nước Chúa biết bao. Kìa nhìn con lạc đà chui qua lỗ kim, còn dễ hơn là người giàu có vào nước thiên đàng. Hỡi người ơi, hãy lo đi tìm Thiên Chúa
Này hồn tôi hãy dâng lời ngợi ca. Trong Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian. Vì Ngài thương thân phận tôi tớ. Muôn đời sau đến ngàn muôn đời sau, xin chúc khen Danh Ngài.
Lạy Chúa, lạ lùng thay (i) lạ lùng thay, kỳ công của Chúa khắp nơi vũ hoàn. Muôn loài muôn vật hỷ hoan, ngợi ca tình Chúa muôn vàn yêu thương. Dù cho sông cạn đá mòn
Hãy yêu mến Thiên Chúa hết tâm, hết linh hồn và hết trí khôn, cùng yêu mến anh em như yêu chính thân mình ta. Chúa phán rằng: nào chúng ta hãy yêu thương nhau