không ngừng chúc tụng - tv 33

-

Thành Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Bb ] Tôi sẽ không ngừng chúc [ Bb ] tụng Thiên [ Eb ] Chúa. [ Cm ] Câu hát mừng [ Eb ] Người chẳng ngớt trên [ Bb ] môi. [ Eb ] Tôi sẽ không [ Cm ] ngừng chúc tụng Thiên [ F ] Chúa. Đấng giải thoát [ Dm ] tôi khỏi [ F7 ] nỗi kinh [ Bb ] hoàng.

1. Hồn tôi [ Dm ] vẫn hãnh [ Gm ] diện vì [ F ] Chúa. [ Eb ] Các bạn [ Bb ] nghèo nghe tôi nói mà vui [ F ] lên: Hãy cùng [ Am ] tôi ngơi [ D7 ] khen Chúa [ Gm ] Trời. [ Eb ] Và đồng [ F ] thanh tán [ F7 ] tụng Chúa [ Bb ] luôn.

2. [ Gm ] Ai nhìn lên Chúa sẽ vui [ D ] mừng hớn [ D7 ] hởn. [ Gm ] Chẳng bao [ Cm ] giờ bẽ [ F ] mặt hổ [ Bb ] ngươi. [ D7 ] Vì Chúa nhậm [ Gm ] lời tôi kêu [ F ] cầu lên [ Bb ] Chúa. [ D7 ] Giải thoát [ Gm ] tôi khỏi mọi [ Bb ] nỗi [ D7 ] hiểm [ Gm ] nguy.

3. [ Gm ] Sứ thần của Chúa đóng [ D7 ] trại chung [ Gm ] quanh. [ G7 ] Giải thoát những [ Cm ] ai luôn kính sợ [ D7 ] Người. [ Gm ] Hãy nghiệm xem Chúa tốt [ F ] lành biết [ Bb ] mấy. [ D7 ] Hạnh phúc [ Gm ] thay ai ẩn [ D7 ] náu bên [ Gm ] Người.

Cùng tác giả Thành Tâm

Chúa đã giáng trần! Al - le - lu - ia! Đến mặc xác phàm. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al - le - lu - ia! Chúa đã sinh ra. Al-le-lu-ia!
Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.