hãy đi rao giảng tin mừng

-

Đinh Công Huỳnh Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Chúa cất tiếng [ F ] gọi và sai từng [ Gm ] ___ hai người [ C ] đi. [ F ] ___ Người cho các [ Gm ] ông có quyền [ Bb ] ___ trên thần ô [ C ] uế. [ F7 ] ___ Người bảo các [ Bb ] ông chớ mang theo [ C ] tiền cũng không mang [ Dm ] bị mang bánh. [ Gm ] ___ Đừng mặc hai [ C ] áo nhưng chân mang [ Bb ] dép cùng với cây [ F ] gậy.

ĐK: Hãy đi kêu [ F7 ] gọi thống hối, [ Bb ] ___ hãy đi xua [ C7 ] quỷ trừ ma. [ F ] ___ Hãy đi xức [ Bb ] dầu chữa lành [ C7 ] ___ và phó thác trong [ F ] Ngài.

2. Chúa biết con [ F ] phận nhỏ nhoi [ Gm ] ___ chẳng đáng là [ C ] chi. [ F ] ___ Ngài luôn mến [ Gm ] yêu dắt dìu [ Bb ] ___ giữa đời giông [ C ] tố. [ F7 ] ___ Ngài dạy chúng [ Bb ] con biết luôn quên [ C ] mình sống trong ân [ Dm ] tình phó thác. [ Gm ] ___ Cậy vào ơn [ C ] Chúa bao nhiêu gian [ Bb ] khó chẳng có là [ F ] gì.

3. Phó thác nơi [ F ] Ngài vì con [ Gm ] ___ nhỏ bé mà [ C ] thôi. [ F ] ___ Quyền năng Chúa [ Gm ] luôn bao trùm [ Bb ] ___ đưa đường dẫn [ C ] lối. [ F7 ] ___ Nguyện Ngài giúp [ Bb ] con biết mau lên [ C ] đường dấn thân rao [ Dm ] giảng Lời Chúa. [ Gm ] ___ Dù ngàn nguy [ C ] khó nhưng luôn trung [ Bb ] tín vào Chúa Quan [ F ] Phòng.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.