hát mừng Chúa bài ca mới - tv 95

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hát lên [ C ] mừng Chúa [ C7 ] ___ một bài ca [ F ] mới [ A7 ] __. Hát lên [ Dm ] mừng Người [ G ] ___ toàn thể địa [ C ] cầu. Hát lên mừng Chúa [ Am ] ___ chúc tụng thánh [ Dm ] danh [ D7 ] ___. Ngày qua [ G ] ngày loan [ G7 ] báo ơn cứu [ C ] độ. [ E7 ] ___

ĐK. Hát lên [ Am ] mừng Chúa chúc tụng thánh [ Dm ] danh [ D7 ] . Hát lên [ G ] mừng Chúa [ G7 ] chúc tụng thánh [ C ] danh.

2. Kể cho [ C ] mọi nước [ C7 ] ___ Người thật vinh [ F ] hiển [ A7 ] __. Nói cho [ Dm ] muôn dân [ G ] ___ kiệt tác của [ C ] Người. Chúa bao khả úy [ Am ] ___, danh Người khả [ Dm ] tôn [ D7 ] ___. Mọi chư [ G ] thần sao [ G7 ] xứng danh với [ C ] Người. [ E7 ] ___

3. Chư thần [ C ] mọi nước [ C7 ] ___ thảy đều hư [ F ] ảo [ A7 ] __. Chúa Vua [ Dm ] muôn loài [ G ] ___ tạo tác đất [ C ] trời. Trước cung điện Chúa [ Am ] ___ huy hoàng sáng [ Dm ] tươi [ D7 ] ___. Đầy dũng [ G ] lực rực [ G7 ] rỡ danh thánh [ C ] Người. [ E7 ] ___

4. Hãy dâng [ C ] về Chúa [ C7 ] ___ hỡi toàn dân [ F ] nước [ A7 ] __. Hãy dâng [ Dm ] quyền lực [ G ] ___ về Chúa vinh [ C ] hiển. Hãy dâng về Chúa [ Am ] ___ muôn đời xứng [ Dm ] danh [ D7 ] ___. Bưng lễ [ G ] vật thượng [ G7 ] tiến dâng kính [ C ] Người. [ E7 ] ___

5. Hãy tôn [ C ] thờ Chúa [ C7 ] ___ toàn thể dân [ F ] nước [ A7 ] __. Hãy may [ Dm ] suy phục [ G ] ___ vì Chúa thánh [ C ] thiện. Nói cho mọi nước [ Am ] ___ Chúa thật hiển [ Dm ] vinh [ D7 ] ___. Người thiết [ G ] lập trái [ G7 ] đất không chuyển [ C ] đời. [ E7 ] ___

6. Khắp nơi [ C ] rừng núi [ C7 ] ___ mừng vui nhảy [ F ] múa [ A7 ] __. Biển hãy [ Dm ] vang gầm [ G ] ___ cùng các hải [ C ] vật. Hỡi khắp đồng xanh [ Am ] ___ hãy cùng hỷ [ Dm ] hoan [ D7 ] ___. Hoa trái [ G ] ngọt mau [ G7 ] chúc khen Chúa [ C ] trời. [ E7 ] ___

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.