đức Chúa Chúa chiên - tv 22

-

Thành Tâm

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Bb ] Lạy Đức [ Gm ] Chúa Chúa [ F ] tôi [ Bb ] Đấng [ Am ] chăn [ Gm ] dắt [ F ] tôi [ Eb ] trên [ Cm ] đời [ F ] Người đưa [ Ab ] tôi đến [ Eb ] nơi [ F7 ] nước [ Bb ] trong cỏ [ Gm ] xanh [ A7 ] đẹp [ Bb ] tươi. Lạy Đức [ Gm ] Chúa Chúa [ F ] Chiên [ Bb ] cho [ Am ] [ Bb ] gặp [ F7 ] lúc [ Bb ] ưu [ Gm ] phiền thì lòng [ F ] tôi [ Eb ] không [ F ] hề [ Bb ] nao [ Gm ] núng [ Cm7 ] vì có [ F7 ] Chúa kề [ Bb ] bên.

1. [ F ] Đến những [ D ] nơi cỏ [ D7 ] xanh tươi [ Gm ] màu [ Cm ] Người [ F ] đưa [ Bb ] tôi [ Cm ] ngơi [ D ] nghỉ [ G7 ] __ [ Cm ] Người chăn [ Eb ] tôi theo [ D ] đường ngay [ A ] chính, [ D ] chính vì [ Eb ] Danh [ F ] Thánh [ D ] Người [ G7 ] . [ Cm ] Người luôn [ Eb ] luôn giữ [ D ] gìn lo [ A ] lắng [ D ] vì Người [ C ] yêu [ D ] thương [ Gm ] tôi.

2. [ F ] Dẫu trải [ D ] qua phút [ D7 ] giây mịt [ Gm ] mùng [ Cm ] hồn [ F ] tôi [ Bb ] không [ Cm ] nao [ D ] núng [ G7 ] __ [ Cm ] Dù bao [ Eb ] phen hiểm [ D ] hoạ thao [ A ] túng [ D ] chẳng làm [ Eb ] tôi [ F ] ngã [ D ] lòng [ G7 ] . [ Cm ] Dù bao [ Eb ] phen kẻ [ D ] thù xông [ A ] đánh [ D ] nhờ Người [ C ] tôi [ D ] an [ Gm ] tâm.

3. [ F ] Giúp sức [ D ] tôi bước [ D7 ] chân nhọc [ Gm ] nhằn [ Cm ] Người [ F ] ban [ Bb ] muôn [ Cm ] ơn [ D ] thánh [ G7 ] __ [ Cm ] Bàn tôi [ Eb ] ăn cỗ [ D ] đầy mâm [ A ] quý [ D ] trước mặt [ Eb ] bao [ F ] quân [ D ] thù [ G7 ] . [ Cm ] Dầu trên [ Eb ] tôi đỗ [ D ] tràn luôn [ A ] rưới [ D ] rượu trào [ C ] nơi [ D ] ly [ Gm ] tôi.

4. [ F ] Phúc với [ D ] ơn đổ [ D7 ] tuôn không [ Gm ] ngừng [ Cm ] đời [ F ] tôi [ Bb ] luôn [ Cm ] vui [ D ] hưởng [ G7 ] __ [ Cm ] Nhà Cha [ Eb ] tôi, tôi [ D ] nguyện nương [ A ] náu [ D ] để tạ [ Eb ] ơn [ F ] suốt [ D ] đời [ G7 ] . [ Cm ] Nhà Cha [ Eb ] tôi quyết [ D ] lòng cư [ A ] trú [ D ] ngày trương [ C ] miên [ D ] thiên [ Gm ] thu.

Cùng tác giả Thành Tâm

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi, ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe, loan tin vui cùng nắm tay chung xây trời đất mới
Con tuyên xưng rằng Thiên Chúa trên trời Cha nhân lành quyền năng khôn sánh. Yêu thương con nên Cha dựng muôn loài và cho người chia phúc cao sang
Thập Giá Đức Kitô niềm vinh dự của ta. Thập giá Đức Kitô đã khơi nguồn ơn thánh hóa. Nhờ máu nước tim Ngài, từ khổ giá tuôn trào mà Ngài thương giải thoát cứu độ ta.
Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay lúc khi ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết Ngài chết cho ta
Chuông chiều ngân đâu đây vọng tiếng cầu kinh vơi đầy, ru hồn ai bơ vơ, thầm nhắc cho ai hững hờ, nơi miền xa xăm đó, Mẹ đứng trông mong chờ, giang cánh tay nhân hiền

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.