để chúng nên một

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ D ] Như Cha đã sai [ F#m ] Con làm [ Bm ] cho thế gian nên [ A7 ] một. [ D ] Như Cha đã yêu mến [ Em ] Con thì [ G ] Con cũng yêu mến [ A7 ] họ. [ D ] Lòng Con hằng van [ F#m ] xin chúng [ A7 ] nên một trong Thánh [ D ] Linh. [ Em ] Như Cha và Ngôi [ A ] Con liên kết trong [ A7 ] một Thánh [ D ] Thần.

ĐK: [ D7 ] Qua vinh quang của [ G ] Ngài đoàn [ A7 ] con yêu thương kết [ D ] hiệp. [ A ] Như hoa đơn khoe [ Em ] sắc tỏa [ E7 ] ngát thắm trong vườn [ A ] hoa.
[ D7 ] Luôn noi gương hiền [ G ] lành Ngài [ A7 ] xưa đã sống khiêm [ D ] nhường. [ A ] Yêu thương nhau như [ Em ] Chúa hằng [ A7 ] yêu chúng con khôn [ D ] cùng.

2. [ D ] Nên dấu hiệu yêu [ F#m ] thương để [ Bm ] cho thế gian tin [ A7 ] rằng: [ D ] Chúa đã vì yêu chúng [ Em ] con ngự [ G ] trong Bánh Thiêng nhiệm [ A7 ] mầu. [ D ] Hạnh phúc thật khi [ F#m ] con sống [ A7 ] trong tình yêu kết [ D ] hợp. [ Em ] Như chi thể đơn [ A ] phương khăng khít trong [ A7 ] một thân [ D ] thể.

3. [ D ] Giữa thế trần bôn [ F#m ] ba ngày [ Bm ] đêm lắng lo ưu [ A7 ] phiền. [ D ] Sống nhỏ mọn ganh ghét [ Em ] nhau và [ G ] chia rẽ trong phục [ A7 ] vụ. [ D ] Hiệp nhất và yêu [ F#m ] thương khấn [ A7 ] xin Ngài đưa dẫn [ D ] về. [ Em ] Cho con được an [ A ] vui luôn sống nên [ A7 ] một với [ D ] Ngài.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.