để chúng nên một

- Đinh Công Huỳnh
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ D ] Như Cha đã sai [ F#m ] Con làm [ Bm ] cho thế gian nên [ A7 ] một. [ D ] Như Cha đã yêu mến [ Em ] Con thì [ G ] Con cũng yêu mến [ A7 ] họ. [ D ] Lòng Con hằng van [ F#m ] xin chúng [ A7 ] nên một trong Thánh [ D ] Linh. [ Em ] Như Cha và Ngôi [ A ] Con liên kết trong [ A7 ] một Thánh [ D ] Thần.

ĐK: [ D7 ] Qua vinh quang của [ G ] Ngài đoàn [ A7 ] con yêu thương kết [ D ] hiệp. [ A ] Như hoa đơn khoe [ Em ] sắc tỏa [ E7 ] ngát thắm trong vườn [ A ] hoa.
[ D7 ] Luôn noi gương hiền [ G ] lành Ngài [ A7 ] xưa đã sống khiêm [ D ] nhường. [ A ] Yêu thương nhau như [ Em ] Chúa hằng [ A7 ] yêu chúng con khôn [ D ] cùng.

2. [ D ] Nên dấu hiệu yêu [ F#m ] thương để [ Bm ] cho thế gian tin [ A7 ] rằng: [ D ] Chúa đã vì yêu chúng [ Em ] con ngự [ G ] trong Bánh Thiêng nhiệm [ A7 ] mầu. [ D ] Hạnh phúc thật khi [ F#m ] con sống [ A7 ] trong tình yêu kết [ D ] hợp. [ Em ] Như chi thể đơn [ A ] phương khăng khít trong [ A7 ] một thân [ D ] thể.

3. [ D ] Giữa thế trần bôn [ F#m ] ba ngày [ Bm ] đêm lắng lo ưu [ A7 ] phiền. [ D ] Sống nhỏ mọn ganh ghét [ Em ] nhau và [ G ] chia rẽ trong phục [ A7 ] vụ. [ D ] Hiệp nhất và yêu [ F#m ] thương khấn [ A7 ] xin Ngài đưa dẫn [ D ] về. [ Em ] Cho con được an [ A ] vui luôn sống nên [ A7 ] một với [ D ] Ngài.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Chúa. Lạy Chúa! Này con xin đến để thực thi ý Ngài. Con đã hết lòng trông cậy Chúa
Xin sai Thánh Thần, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Xin hãy canh tân, xin hãy canh tân bộ mặt trái đất.
Lạy Chúa! Bởi Chúa mà lời con hát chúc tụng vang lên trong đại hội. Con sẽ chu toàn những lời khấn của con, buông tiếng ca khen trước mặt những ai tôn sợ Ngài
Này là phiến đá mà người thợ xây đã loại ra, giờ trở nên tảng đá góc tường, giờ trở nên tảng đá góc tường. Hãy cảm tạ Chúa vì Chúa rất nhân từ
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi đang sướng vui khi bước chân đến nhà Chúa.  Tôi đang sướng vui tay nắm tay bước trong tình Người.
Hân hoan về đây dâng lên ngài tấm bánh. Vui luôn hợp nhau trong khúc hát thanh bình. sức sống đã lên trong muôn người yêu thương
Từ khi Ngài đến với tôi loài hoa biết nhoẻn miệng cười Từ khi Ngài đến với tôi chim hót líu lo thật vui nghe như mùa xuân đến rồi
Lạy Cha chí thánh xin Cha thương giữ gìn các môn đệ trong Danh Cha. Xin Cha thương giữ gìn hết thẩy những ai mà Cha đã ban cho con
Một tình yêu cao ngất, một tình yêu lớn lao. Một tình yêu đã hiến mạng sống cho người mình yêu. Cứu chuộc nhân thế Ngài chịu chết đớn đau khổ hình