Đấng phù trợ chúng ta - tv 80

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hòa nhịp trống [ C ] cơm đàn [ F ] hát lên [ G ] nào [ C ] ___, trầm bổng gieo [ Am ] vang tiếng [ F ] cầm tiếng [ E ] sắt [ Am ] ___. Hãy rúc lên [ Dm ] đi hãy [ G ] rúc tù [ C ] và___ [ E7 ] ___, mồng một trăng [ Am ] rằm cho [ D7 ] ta mừng [ G ] lễ.

ĐK: [ C ] Hãy reo mừng Thiên [ Am ] Chúa là [ G7 ] Đấng phù trợ chúng [ C ] ta.

2. Luật Is - ra - [ C ] el phải [ F ] giữ cho [ G ] tròn [ C ] ___, Người đã truyền [ Am ] cho tổ [ F ] phụ Gia - [ E ] cóp [ Am ] ___. Bởi lúc khi [ Dm ] xưa ra [ G ] khỏi Ai - [ C ] cập___ [ E7 ] ___, chỉ thị Chúa [ Am ] truyền riêng [ D7 ] cho nhà Giu - [ G ] se.

3. Một giọng nói s [ C ] ao nghe [ F ] rất khác [ G ] lạ [ C ] ___: "Oằn vai nặng [ Am ] gánh Ta [ F ] đã thương [ E ] cất [ Am ] ___. Người cứu ngươi [ Dm ] ra khỏi [ G ] cảnh nô [ C ] lệ___ [ E7 ] ___, khi ngươi khó [ Am ] nghèo Ta [ D7 ] thương giải [ G ] thoát"

4. Vì Người đã [ C ] thương tạo [ F ] tác nên [ G ] ngươi [ C ] ___ mọi thần ngoại [ Am ] bang chớ [ F ] hề cúng [ E ] bái [ Am ] ___. Người đã đưa [ Dm ] ngươi ra [ G ] khỏi Ai - [ C ] cập___ [ E7 ] ___ người mau kính [ Am ] thờ Đức [ D7 ] Chúa của [ G ] người.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Tình yêu Chúa mời gọi con mở lòng thống hối. Phận tội lỗi con về đây quỳ dưới chân Ngài. Từng giọt nước mắt con rửa chân Chúa, từng sợi tóc khô lau sạch chân Chúa
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ lỗi tội, Chúa đã tha thứ lỗi tội cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không bị Chúa hạch tội
Bánh thơm tiến dâng về Cha. Bánh thơm cúi xin Ngài thánh hóa. Bánh thơm ngon diệu huyền, đây Mình Ngài và Máu khiết tinh. Xin dâng Cha đời con khó nghèo bao lo toan cùng nỗi vui buồn.
Đời miệt mài với những bôn ba đôi chân con thấy như mệt nhoài. Đường trần ôi xa xăm tâm can nhiều đêm thổn thức. Đợi một chiều bóng Chúa qua đây để tâm hồn trào dâng yêu thương.
Thánh lễ hết rồi chúng con lên đường ra đi loan tin Lòng Thương Xót Chúa. Chúa đã quy tụ chúng con trong Ngài đi loan tin vui Chúa khắp gần xa.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ lỗi tội, Chúa đã tha thứ lỗi tội cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được khoan dung. Hạnh phúc thay người không bị Chúa hạch tội
Lạy Chúa! Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Phúc thay cho ai được tha thứ lỗi lầm. Lỗi phạm của ngươi được ơn tha thứ lấp che. Phúc thay ngươi không bị trách cứ lỗi lầm. Trong lòng của ngươi thì luôn không có mưu gian.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ, tha thứ lỗi tội cho con. Ôi thật hạnh phúc người được Chúa thứ tha lỗi lầm. Tuy người phạm lỗi vẫn luôn luôn được che đậy. Cũng thật hạnh phúc cho người Chúa chẳng phiền trách lỗi lầm.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con. Lạy Chúa, Chúa đưa linh hồn của con