Chúa hiển linh - tv 71

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Lạy [ C ] Chúa, lạy [ Am ] Chúa! Mọi dân [ G ] tộc khắp trên địa [ C7 ] cầu đều thờ lạy [ F ] Chúa, đều [ G7 ] thờ lạy [ C ] Chúa.

1. Lạy Thượng Đế xin [ E7 ] ban quyền bính của [ Am ] Ngài cho vị Tân [ G ] Vương [ C7 ] ___, trao công [ F ] bình vào [ G ] tay Thái [ C ] Tử [ Am ] ___. Để Tân [ Dm ] Vương xét [ G7 ] xử muôn [ C ] dân bằng công [ E7 ] [ Am ] ___, và bênh vực quyền [ G ] lợi kẻ nghèo [ C ] khó.

2. Triều đại Chúa trăm [ E7 ] hoa nở đóa công [ Am ] bình an thịnh muôn [ G ] năm [ C7 ] ___, tới khi [ F ] nào vầng trăng [ G ] chẳng [ C ] còn [ Am ] ___. Người là [ Dm ] Vua bá [ G7 ] chủ sông [ C ] sâu cùng biển [ E7 ] lớn [ Am ] ___, từ Sông Cả tận [ G ] cùng khắp mặt [ C ] đất.

3. Từ ngàn nơi xa [ E7 ] xăm hải đảo muôn [ Am ] trùng, vương giả muôn [ G ] vua [ C7 ] ___, đến tiến [ F ] dâng, triều [ G ] cống lễ [ C ] vật [ Am ] ___. Cả muôn [ Dm ] vua Ả - [ G7 ] rập, Xơ - [ C ] va cùng đều [ E7 ] tới [ Am ] ___, quỳ phủ phục bệ [ G ] rồng Chúa quyền [ C ] uy.

4. Người giải thoát muôn [ E7 ] dân khỏi ách thống [ Am ] khổ thân phận lưu [ G ] vong [ C7 ] ___, kẻ khốn [ F ] cùng chẳng [ G ] nơi gối [ C ] đầu [ Am ] ___. Chạnh lòng [ Dm ] thương những [ G7 ] người đơn [ C ] sơ, người nghèo [ E7 ] khó [ Am ] ___, Người tế độ thành [ G ] phần kẻ bần [ C ] dân.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Ngày ấy Phi - la - tô đến hỏi Chúa rằng: “"Ông có phải là Vua không?" Người đáp: "Quan tự nói thế hay là người khác nói với quan về tôi?"
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Lời Ngài đã phán: "Sau cảnh khốn cực mặt trăng cùng với cả mặt trời, sẽ ra tối tăm chính sức mạnh ở trên chuyển lay".
Bà góa nghèo bỏ hai đồng thôi nhưng bà đã bỏ hết gia tài. Bọn giả hình áo thụng vái nhau như kinh sư ưa ngồi chỗ cao, lo cho thân chẳng màng tới ai.
Lời Chúa phán cùng dân chúng: "Các ngươi hãy luôn coi chừng, hãy coi chừng bọn luật sĩ, vì chúng sống giả hình". Hãy như bà góa nghèo bỏ nhiều hơn bất kỳ ai.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh, Chúa thắt dây lưng đầy vẻ uy quyền. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai
Chúa là Vua Ngài đã mặc lấy thiên oai. Chúa hiển trị đầy vẻ uy linh. Chúa thắt dây lưng và đầy uy quyền.
Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa làm Vua, Ngài đã mặc thiên oai. Chúa đã vận uy quyền và Ngài đã thắt long đai.
Chúa ơi! Xin giữ gìn con, vì con tìm nương tựa Chúa. Con thưa cùng Chúa con rằng: Ngài là Thiên Chúa của con. Ngài là sự nghiệp của con.
Xin bảo toàn con lạy Chúa vì con kiếm nương tựa Ngài. Chúa là phần gia nghiệp và là phần chén của con. Ngài nắm giữ vận mạng của con, chính Ngài nắm giữ tất cả.