Chúa hay xót thương - tv 102

-

Đinh Công Huỳnh

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ Cm ] Chúa là Đấng từ [ Fm ] bi và [ Bb ] hay xót [ Eb ] thương, và [ Gm7 ] hay xót [ Cm ] thương.

1. Này hồn tôi [ Eb ] ơi! Vang [ Bb ] lên lời [ Gm ] ngợi khen [ Cm ] Chúa, toàn thể thân [ Fm6 ] tôi hãy [ Bb ] chúc tụng danh [ Eb ] Người [ F ] ___. Hỡi khắp thọ [ Cm ] sinh hãy [ Ab ] mau ngợi mừng Chúa [ G ] đi, và đừng [ Fm ] quên những [ G7 ] ân huệ Người khấng [ Cm ] ban.

2. Người đã tha [ Eb ] thứ cho [ Bb ] ngươi khỏi [ Gm ] mọi tội [ Cm ] lỗi, và chữa cho [ Fm6 ] ngươi khỏi [ Bb ] bao điều tật [ Eb ] nguyền [ F ] ___. Cứu sống đời [ Cm ] ngươi thoát [ Ab ] khỏi tử thần bủa [ G ] vây, và đổ [ Fm ] tuôn chứa [ G7 ] chan hồng ân thánh [ Cm ] thiêng.

3. Hành động của [ Eb ] Chúa luôn [ Bb ] theo nẻo [ Gm ] đường công [ Cm ] lý, Người tỏ công [ Fm6 ] minh với [ Bb ] ai bị áp [ Eb ] đặt [ F ] ___. Chúa đã tỏ [ Cm ] cho Môi - [ Ab ] sen nẻo đường thẳng [ G ] ngay, sự nghiệp [ Fm ] Chúa tỏ [ G7 ] cho toàn thể Ích - [ Cm ] diên.

4. Người hằng thương [ Eb ] xót bao [ Bb ] dung đầy [ Gm ] lòng nhân [ Cm ] ái, giàu sức yêu [ Fm6 ] thương Chúa [ Bb ] luôn chậm bất [ Eb ] bình [ F ] ___. Sánh ví trời [ Cm ] cao trổi [ Ab ] vượt địa cầu biết [ G ] bao, Người dủ [ Fm ] thương những [ G7 ] ai một lòng kính [ Cm ] tôn.

Cùng tác giả Đinh Công Huỳnh

Xin thắp lên ngọn lửa Thánh Thần, Đấng suối nguồn tình yêu vô tận. Đấng đến để sưởi ấm tâm hồn và đổi mới khuôn mặt trần gian. Xin Thánh Thần tình yêu khơi nguồn sự sống. Cho khắp nơi bừng lên ánh lửa hiệp thông.
Đây muôn hoa tươi xinh đang khoe mầu trước nắng. Con say sưa câu ca trước nhan Mẹ thắm tình son. Đây bài ca chứa chan ân tình. Con thành tâm tiến dâng Mẹ hiền.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Ai yêu mến Thầy thì luôn giữ lời Thầy. Ai yêu mến Thầy thì luôn sống theo lời Thầy. Ai giữ luật Thầy ban thì Cha Thầy yêu mến người ấy. Cha sẽ sai Thần Linh ở cùng dạy dỗ đoàn con.
Chư dân hãy ca tụng Ngài! Thân lạy Chúa hết thảy chư dân hãy ca tụng Ngài. Nguyện Chúa Trời dủ thương và chúc phúc, xin tỏa ánh quang rạng ngời trên chúng con.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.