ca nhập lễ

-

Nguyễn Duy Vi

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Hợp nhau [ A ] đây ta hân [ D ] hoan kính thờ [ Esus4 ] Chúa Cả muôn [ E ] đời, ôi Giê - [ F#m ] su! Chúa nhân [ Bm ] từ con bước [ C#m ] tới bàn thờ! [ E ] ___ Để hồn [ A ] con luôn say [ D ] sưa kính dâng [ C#7 ] Lễ Vật cao [ F#m ] quý! Con dâng [ D ] lên lòng thành [ A ] tin và cậy [ E ] trông mến [ A ] yêu.

ĐK: Chúa ôi! Là nguồn vui của tuổi [ F#m ] xuân tươi thắm! [ C#m ] Chúa [ A ] ôi! Là nguồn [ F#m ] vui của tuổi [ E ] xuân thắm [ A ] tươi.

2. Nguyện giờ [ A ] đây bao lo [ D ] âu trút để [ Esus4 ] dưới chân bàn [ E ] thờ, con vui [ F#m ] tươi chốn thánh [ Bm ] đường ca hát [ C#m ] Cha nhân từ. [ E ] ___ Để hồn [ A ] con bao đau [ D ] thương đáng được [ C#7 ] lĩnh ơn tha [ F#m ] thứ, đáng tới [ D ] Chúa là nguồn [ A ] vui của tuổi [ E ] xuân thắm [ A ] tươi.

3. Kìa Mai - [ A ] sen xưa khiếp [ D ] kinh trước vừng [ Esus4 ] lửa Chúa náu [ E ] mình, con nay [ F#m ] đâu dám tiến [ Bm ] vào khi vấn [ C#m ] vương tội tình? [ E ] ___ Đền thánh [ A ] Chúa rất uy [ D ] nghi kẻ hèn [ C#7 ] dám đâu lui [ F#m ] tới khi chưa [ D ] cất giầy tội [ A ] lỗi để được [ E ] Chúa phán [ A ] lời!

4. Ngày Chúa [ A ] đến Gio - an [ D ] xưa giảng về [ Esus4 ] lánh tội, dọn [ E ] đường trên dương [ F#m ] gian chính Chúa [ Bm ] đã chay bốn [ C#m ] mươi ngày trường. [ E ] ___ Này hồn [ A ] con quyết thống [ D ] hối cúi lạy [ C#7 ] Chúa xin tha [ F#m ] thứ để bước [ D ] tới bàn thờ [ A ] Chúa hiệp dâng [ E ] Của Lễ [ A ] xưa.

Cùng tác giả Nguyễn Duy Vi

Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Đây rượu nho bánh miến khiết tinh con dâng về Ngài. Xưa vì yêu nhân thế Chúa chịu chết nên của lễ dâng. Trong nắng chiều Cal-vê bừng sáng lên tình Chúa yêu thương nhân trần.
Nguyện dâng lên Cha đây tấm lòng chân thành. Bánh trắng rượu nồng nguyện dâng lên tòa Chúa. Xin Cha nhận lấy lao công của đời con.
Chúa là Vua trên hết muôn vua, là Chúa trên hết các chúa. Ngài là Vua thống trị địa cầu, danh Ngài mãi mãi bền lâu. Triều đại Người thiên niên vĩnh cửu
Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.
Mặt trời sẽ ra tối tăm và mặt trăng không còn chiếu sáng. Tinh tú từ trời sa xuống quyền lực trời cao lay chuyển. Rồi Chúa sẽ ngự đến.