tin sống lại

- Nguyễn Duy Vi
  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [F]Muôn chuông vàng đã [Dm]dội tiếng [F]ca báo [Am]tin mừng [G]Al - le - [C]lu - [C7]ia!
[F]Muôn thiên [Bb]sứ đã [C]vang kèn [F]đồng, vui đưa tin [G]thắng trận [C7]oai [F]hùng.

ĐK. [F]Này ta đưa tin [Bb]này ta [F]xiết mừng: Chúa đã [Gm]thắng trong [C]cuộc [C]Vượt Qua!
[F]Người đã chiến đấu [Bb]Người đã [F]sống thật, mang sự [Gm]sống đến [C]cho [F]loài người.
Al - le - lu - ia chúng [F7]ta [Bb]cất tiếng [Gm]mừng Chúa [Am]đã khải [Dm]hoàn.
[Gm]Al - le - lu - [C]ia! Ta [F]hát, [Bb]cất tiếng [Gm]mừng Chúa [Am]toàn [F]thắng.

2. Mag - đa - la trên đường biết chăng tiếng vui mừng Al - le - lu - ia!
Chúa đã sống đã ra khỏi mồ, đã đón ở Ga - li - lê - a.

3. Trên Thiên Đàng ôi Ma - ri - a! Hãy vui mừng Al - le - lu - ia!
Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, đã sống lại Al - le - lu - ia!

Cùng tác giả Nguyễn Duy Vi

Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ngày Chúa tạo nên ngày hân hoan ngày mừng vui sung sướng Al-le-lu-ia. Chính Chúa là dũng lực, Người cứu thân tôi. Môi tôi nào reo hò mừng Vị Cứu Tinh.
Xin dâng lên của lễ niềm tin, của lễ ân tình. Mừng ngày Chúa hiển linh, mừng ngày Chúa hiển linh.
Chúa nay thực đã phục sinh. Al-lê-lu-ia Al-lê-lu-ia. Ngài từ trong kẻ chết sống lại. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Và niềm vui tràn lan nơi nơi.
Đức Ki-tô đã sống lại thật Al-lê-lu-ia. Ngài được quyền năng. Vinh hiển muôn đời. Al-lê-lu-ia. Al-lê-lu-ia.
Chúa hóa nên người vì thương chúng ta, sống kiếp con người lam lũ hy sinh. Chiến thắng khải hoàn quyền uy cõi chết Thiên Chúa chúng ta Phục sinh.