tin sống lại

-

Nguyễn Duy Vi

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ F ] Muôn chuông vàng đã [ Dm ] dội tiếng [ F ] ca báo [ Am ] tin mừng [ G ] Al - le - [ C ] lu - [ C7 ] ia!
[ F ] Muôn thiên [ Bb ] sứ đã [ C ] vang kèn [ F ] đồng, vui đưa tin [ G ] thắng trận [ C7 ] oai [ F ] hùng.

ĐK. [ F ] Này ta đưa tin [ Bb ] này ta [ F ] xiết mừng: Chúa đã [ Gm ] thắng trong [ C ] cuộc [ C ] Vượt Qua!
[ F ] Người đã chiến đấu [ Bb ] Người đã [ F ] sống thật, mang sự [ Gm ] sống đến [ C ] cho [ F ] loài người.
Al - le - lu - ia chúng [ F7 ] ta [ Bb ] cất tiếng [ Gm ] mừng Chúa [ Am ] đã khải [ Dm ] hoàn.
[ Gm ] Al - le - lu - [ C ] ia! Ta [ F ] hát, [ Bb ] cất tiếng [ Gm ] mừng Chúa [ Am ] toàn [ F ] thắng.

2. Mag - đa - la trên đường biết chăng tiếng vui mừng Al - le - lu - ia!
Chúa đã sống đã ra khỏi mồ, đã đón ở Ga - li - lê - a.

3. Trên Thiên Đàng ôi Ma - ri - a! Hãy vui mừng Al - le - lu - ia!
Đấng Mẹ đã cưu mang trong lòng, đã sống lại Al - le - lu - ia!

Cùng tác giả Nguyễn Duy Vi

Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giê-su! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý
Tung hô Nữ Vương cao sáng hiển vinh! Ôi Mẹ khiết trinh! Tình lân ái hằng thương khắp người thế. Xin cho chúng con xa chốn trùng khơi.
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi

Cùng chuyên mục mùa phục sinh

Ta là mục tử, mục tử tốt lành. Ta biết chiên Ta và chiên Ta biết Ta. Cũng như Cha Ta và Ta biết nhau. Ta sẽ thí mạng sống mình vì đoàn chiên
Chúa giê - su là mục tử tốt lành. Ngài đến kiếm tìm kể lưu lac. Xin Ngài thương xót chúng con, xin dẫn chúng con về bên Ngài
Ta là cửa chuồng chiên ai qua Ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Con tin Ngài là mục tử nhân lành. Ngài đến cho con luôn được sống, được sống dồi dào
Nào ta cất bước lên đường loan tin Chúa đã phục sinh. Ngài đã chiến thắng tử thần cho ta sự sống hiển vinh.
Bình an cho các con Thầy đây các con đừng sợ. Và trong cơn bối rối Chúa đến vỗ về ủi an Là Thầy đây các con sợ gì sờ vào đây