tung hô Nữ Vương

-

Nguyễn Duy Vi

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Nguyễn Duy Vi

 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :26/10/2021 04:10:47
 • Lượt xem :912
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :đức mẹ
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ G ] Tung hô Nữ Vương cao [ Bm ] sáng hiển [ Em ] vinh! [ C ] Ôi [ D ] Mẹ [ G ] khiết trinh! Tình lân ái hằng [ Em ] thương [ Am ] khắp [ D ] người [ D7 ] thế.
[ G ] Xin cho chúng con xa [ Bm ] chốn trùng [ Em ] khơi. [ C ] An [ D ] bình, [ G ] sáng tươi! Lời hoan hỉ còn [ Em ] vang [ Am ] khắp [ D ] muôn [ G ] đời.

1. [ G ] Nơi huy hoàng thiều quang các Thánh [ Em ] cùng ca [ D ] hát, [ Am ] Hoà kính Nữ [ B7 ] Vương chín [ Em ] tầng [ D ] lưu [ G ] luyến.
[ G ] Cao ngự toà cực sang xuống phúc [ Em ] lành lai [ D ] láng, [ Am ] Hùng vĩ sắc [ B7 ] hương lẫy [ Em ] lừng [ D ] uy [ G ] quyền.

2. [ G ] Xưa bởi ngành Jes-se thắm nở [ Em ] mầu xinh [ D ] tốt, [ Am ] Lưu tiếng vẻ [ B7 ] vang chức [ Em ] Mẹ [ D ] Thiên [ G ] Chúa.
[ G ] Muôn điệu nhạc hỉ hoan xướng kính [ Em ] Mẹ không [ D ] ngớt, [ Am ] Trông đến chúng [ B7 ] dân hãy [ Em ] còn [ D ] lưu [ G ] đày.

3. [ G ] Vui mừng Is-ra-el, phúc đức [ Em ] thành ánh [ D ] sáng! [ Am ] Sung sướng bốn [ B7 ] phương hướng [ Em ] về [ D ] kêu [ G ] khấn.
[ G ] Xin cho lòng con thơ kính mến [ Em ] Mẹ nhân [ D ] ái, [ Am ] Nương náu bóng [ B7 ] Mẹ tới [ Em ] ngày [ D ] vui [ G ] vầy.

4. [ G ] Như con thuyền trên khơi đón ánh [ Em ] vàng soi [ D ] lối, [ Am ] Con đón ánh [ B7 ] Mẹ giữa [ Em ] trời [ D ] tăm [ G ] tối.
[ G ] Cho muôn tâm hồn lầm than chóng thấy [ Em ] ngày quang [ D ] sáng, [ Am ] Non nước mến [ B7 ] yêu thấy [ Em ] ngày [ D ] huy [ G ] hoàng.

Cùng tác giả Nguyễn Duy Vi

Hợp nhau đây ta hân hoan kính thờ Chúa Cả muôn đời, ôi Giê-su! Chúa nhân từ con bước tới bàn thờ! Để hồn con luôn say sưa kính dâng Lễ Vật cao quý
Này ly rượu nồng, này tấm Bánh thơm! Bàn thờ Chúa phút này thơm ngát Bánh với Rượu của toàn dân! Dâng lên để tôn thờ Chúa, dâng lên để xóa tội nhơ.
Muôn chuông vàng đã dội tiếng ca báo tin mừng Al - le - lu - ia! Muôn thiên sứ đã vang kèn đồng, vui đưa tin thắng trận oai hùng.
Chúa là mục tử Người dẫn lối chỉ đường cho con đi

Cùng chuyên mục đức mẹ

Mẹ ơi! Đây chuỗi Mân Côi dâng Mẹ cùng những hy sinh đêm ngày. Này là lời kinh hòa một niềm tin dâng Mẹ nhân ái. Mẹ ơi! Con đến dâng Mẹ hiền năm tháng long đong muộn phiền
Cùng Mẹ con tạ lễ vì ơn phúc Chúa ban triền miên. Cùng Mẹ con tạ ơn những ân huệ nào lấy chi đền. Nguyện Mẹ dâng về Chúa những tâm tình yêu mến chân thành.
Lời ca dâng lên Mẹ bao ước mơ cuộc đời. Đời con dâng lên Chúa nhờ Thánh Nữ Mân Côi. Mẹ Ma - ri - a cười xin phúc ân cho đời. A - ve Ma - ri - a!
Hái một cành hoa kính dâng Mẹ thương. A - ve Ma - ri - a. A - ve Ma - ri - a. Đốt một trầm hương kính dâng Mẹ thương.
Đoàn con chấp đôi tay khấn cầu Đức Mẹ La Vang. Hòa bài ca xin dâng lên Đức Nữ vẹn tuyển của nhân trần. Đây muôn tấm lòng rộn ràng dâng Mẹ