xin ban thần trí

-

Việt Trì

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ Am ] Chúa xin ban xuống trên chúng con thần [ C ] trí tác tạo của Chúa. Người [ F ] đổi mới tâm [ E ] can, đổi mới muôn [ Am ] lòng.

1. Người [ Am ] sẽ ban cho chúng con nhớ lại Lời hằng [ C ] sống Chúa truyền [ Am ] ban.

2. Người [ Am ] sẽ ghi trong trái tim chính lề luật tình [ C ] mến Chúa truyền [ Am ] ban.

3. Người [ Am ] đốt lên trong chúng con ánh lửa hồng bừng [ C ] cháy của niềm [ Am ] tin.

4. Nguyện [ Am ] Chúa ban cho chúng con chính thần lực dìu [ C ] dắt giữa trần [ Am ] gian.

5. Và [ Am ] đến mai sau cánh chung sẽ được về hưởng [ C ] kiến Chúa toàn [ Am ] năng.

Cùng tác giả Việt Trì

Cùng chuyên mục chúa thánh thần

Trong Thánh Thần tình yêu chúng con được hiệp nhất nên một. Cùng chung lòng cùng chung tiếng hát ca tạ ơn. Tạ ơn Chúa đã dựng nên con cách lạ lùng
Cùng đi trong Thần Khí tìm ý Chúa trên mọi nẻo đường. Cùng đi trong Thánh Thần với Lời Chúa là ngọn đèn sơi. Dẫu có bóng tối nghi nan, hay cơn giông tố dâng tràn, luôn chung lòng chung sức truyền rao niềm vui Tin Mừng.
Nếu chúng ta đã sống nhờ Thần Khí, thì hãy nhờ Thần Khí mà tiến bước. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa dẫn ta đi trên đường lối chính ngay, tìm về cõi sống trường sinh.
Xin ngự đến lạy Chúa Thánh Thần Xin Ngài ngự đến trong lòng chúng con. Canh tân đổi mới, khơi lên lòng mến xin thánh ân của Ngài tràn ngập khắp trần gian.
Lạy Thần Khí Chúa xin Ngài ngự đến đổ tràn tình yêu trong lòng tín hữu. Đầy lòng tôn sùng, thảo hiếu chân thành là con Thiên Chúa thật diễm phúc thay! Lậy Thần Khí Chúa xin Ngài đưa lối về nguồn tình yêu