tôi chẳng thiếu gì - tv 22

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ F ] Chúa chăn nuôi tôi, tôi [ C7 ] chẳng thiếu thốn [ F ] gì.

1. Chúa chăn nuôi [ Am ] tôi tôi [ C ] chẳng thiếu thốn [ F ] chi, [ Am ] trên đồng cỏ xanh [ Dm ] rì Người [ Bb ] thả [ C ] tôi nằm [ F ] nghỉ. [ Gm ] Tới nguồn [ C7 ] nước, chỗ nghỉ [ F ] ngơi Người hướng dẫn tôi [ Am ] tâm, [ Dm ] tâm hồn [ Gm ] tôi Người [ C ] lo bồi [ F ] dưỡng.

2. Chúa luôn đưa [ Am ] tôi theo [ C ] đường đi chính [ F ] trực, [ Am ] chính vì Thánh Danh [ Dm ] Người dù [ Bb ] phải [ C ] qua vực [ F ] thẳm. [ Gm ] Tôi chẳng [ C7 ] lo mắc nạn [ F ] chi vì Chúa ở [ Am ] cùng, [ Dm ] cây gậy [ Gm ] Chúa ủi [ C ] an lòng [ F ] tôi.

3. Chúa ban cho [ Am ] tôi hưởng [ C ] phần mâm cỗ [ F ] đầy, [ Am ] ngay ở trước quân [ Dm ] thù tôi [ Bb ] vào [ C ] vui no [ F ] thỏa. [ Gm ] Trên đầu [ C7 ] tôi hương dầu [ F ] thơm Người đã xức [ Am ] cho, [ Dm ] chén rượu [ Gm ] tôi Người [ C ] rót tràn [ F ] ứ.

4. Tháng năm trôi [ Am ] qua trong [ C ] đời sống của [ F ] tôi, [ Am ] Chúa luôn tỏ nhân [ Dm ] từ ban [ Bb ] đầy [ C ] dư ân [ F ] sủng. [ Gm ] Trong nhà [ C7 ] Chúa tôi được [ F ] ban định cư lâu [ Am ] dài, [ Dm ] tới thời [ Gm ] gian trải [ C ] muôn nghìn [ F ] thuở.

Cùng tác giả Mi Giáng

Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người, các ngươi đừng cứng lòng. Hãy đến đây ta reo hò cùng Chúa, tung hô Người là núi đá độ trì ta. Vào trước thánh nhan dâng lên lời cảm tạ, cùng một lòng tung hô
Lạy Chúa! Chúa là phần gia nghiệp của tôi. Xin bảo loàn tôi vì tôi tìm nương tựa Chúa, tôi thưa cùng Chúa: “Ngài là Chúa Tể tôi Chúa là phần gia nghiệp và phần chén của tôi chính tay Ngài nắm giữ vận mạng của tôi".
Lạy Chúa là Thiên Chúa con, linh hồn con khao khát Chúa. Lạy Thiên Chúa, Ngài là Đức Chúa con thờ, ngay từ rạng đông con tìm kiếm Chúa. Linh hồn con luôn khao khát Ngài, như mảnh đất khô mong đợi mưa rào.
Lạy Chúa, Chúa đã tha thứ tội lỗi cho con. Hạnh phúc thay kẻ lỗi lầm mà được tha thứ, người có tội mà được Chúa khoan dung. Hạnh phúc thay người mà Chúa không hạch tội, và lòng trí họ chẳng chút gian tà.
Hãy đi rao giảng tin Mừng khắp thế gian. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người. Toàn thể chư dân hãy ngợi khen Chúa, hết thảy các nước hãy chúc tụng Người.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa