chén chúc tụng - tv 115

-

Viễn Xứ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Chén chúc [ G ] tụng là sự thông [ Bm ] hiệp [ D7 ] Máu Chúa Ki - [ G ] tô.

1. Và Ngài [ G7 ] ơi! Đâu của [ C ] lễ xứng dâng cho [ D7 ] Ngài [ G ] ___. Để đền [ Am ] đáp bao hồng [ D7 ] ân ban tặng cho [ G ] tôi [ Em ] ___. Và từ [ Am ] nay trên miệng [ D7 ] tôi kêu khấn Danh [ G ] Ngài. Ôi hạnh [ Am ] phúc chén cứu độ [ D7 ] tôi mà tôi lãnh [ G ] nhận.

2. Lạy Chúa! [ G7 ] Tôi là [ C ] những tớ tôi của [ D7 ] Ngài [ G ] ___. Là con [ Am ] trai nữ tỳ [ D7 ] đây dâng lòng cảm [ G ] mến [ Em ] ___. Ngài bẻ [ Am ] gãy xích xiềng [ D7 ] gông vây quấn quanh [ G ] tôi. Tâm hồn [ Am ] tôi xin dâng lời [ D7 ] ca là lễ kính dâng.

3. Và từ nay [ G7 ] tôi nguyện [ C ] luôn giữ trọn lời [ D7 ] nguyền [ G ] ___. Lời cầu [ Am ] xin của hồn [ D7 ] tôi kêu cầu lên [ G ] Chúa [ Em ] ___. Lời cầu [ Am ] xin tôi nguyện [ D7 ] dâng trước mắt dân [ G ] Ngài. Nơi hành [ Am ] lang ở giữa lòng [ D7 ] ngươi Giê - ru - sa - [ G ] lem.

Cùng tác giả Viễn Xứ

Khấn xin Mẹ, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp. Tiếng con cầu xin Mẹ thương lắng nghe. Khấn xin Mẹ, lạy Mẹ Hằng Cứu Giúp. Hãy che chở giữ gìn con tháng năm. Sóng gió ba đào khi thuyền con ngả nghiêng.
Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Vì lời Chúa tôi đang lắng nghe thật là lời chân chính. Việc của Chúa rất đối tín trung tin cậy và yêu mến. Và Ngài yêu, yêu biết bao những điều ngay chính trực. Kìa khắp nơi khắp chốn địa cầu
Lạy Chúa! Ai được cư ngụ, cư ngụ trên núi Thánh của Ngài. Đó là người thanh liêm luôn thực thi công chính trong đời sống nơi trần gian. Trong lòng luôn suy nghĩ những điều tốt lành thôi
Các bạn khiêm cung hãy tìm kiếm Chúa và lòng các bạn hãy hồi sinh. Lời con dâng Chúa ơi hãy tỏ thương tình, xin nhậm lời con vì lòng từ bi khoan nhân. Nghe tiếng con nhậm lời xuống ơn phù trợ,

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Xin cấp tốc trợ phù con. Tôi đã trông cậy từng ngày vào Chúa. Ngài đã nghiêng mình, nghiêng mình về bên tôi. Tôi đã trông cậy vào Ngài, vào Ngài.
Cuộc đời con đã hết lòng trông cậy vào Chúa, trọn đời con luôn trung kiên vững tin Ngài thôi. Chúa nghiêng mình xuống đỡ nâng đời con lên, vì đời con đây bao yếu đuối Chúa đã dủ thương.
Con đã trông cậy ở nơi Chúa, Ngài đã nghiêng mình về bên con. Đây Ngài đã nghe con khẩn cầu. Ngài đặt trong miệng con một bài ca mới, một bài ca mừng Thiên Chúa ta.
Tôi luôn trông cậy, tôi hằng cậy trông ở Chúa. Chúa đã nghiêng mình ghé mặt Ngài về bên tôi. Và Người đã nghe tiếng tôi tha thiết kêu cầu Chúa đã nghe tiếng tôi kêu cầu.
Phúc thay dân tộc, dân tộc mà Chúa chọn, chọn làm cơ nghiệp, cơ nghiệp của Chúa. Người hiền đức nhảy mừng trong Chúa, ca tụng Thiên Chúa là việc của kẻ lòng ngay. Phúc thay dân nước chọn Chúa làm Đức Chúa