tình yêu Chúa Ba Ngôi

-

Giang Tâm

 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :

  Giang Tâm

 • Người đăng :Minhngoc.ith
 • Ngày đăng :16/04/2024 02:04:47
 • Lượt xem :69
 • Tone chính :Am
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :chúa ba ngôi
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Suối [ Am ] nguồn sự sống đời [ Dm ] con là Chúa [ Bb ] ___ lạy [ C ] Chúa Ba [ F ] Ngôi. Niềm [ Gm ] vui hạnh phúc đời [ C ] con là ở nơi [ Am7 ] ___ ở nơi [ Dm ] Ngài. [ F ] Mầu nhiệm ôi thẳm [ C ] sâu vô bờ [ Am ] ___ hồn [ Bb ] con tin [ F ] thờ. Mối [ Dm ] tình ngất say lòng [ G ] con, con khao khát [ C ] ___ sống trong [ Am7 ] tình yêu [ Dm ] Chúa.

1. [ Dm ] Ôi tình yêu ngất [ Bb ] cao vời [ Gm ] vợi, tình yêu thẳm [ Am ] sâu muôn [ Dm ] đời là [ Bb ] tình yêu [ C ] Chúa Ba [ F ] Ngôi. [ Gm ] Ôi tình yêu thánh [ C ] thiêng điệu [ F ] kì, hồn con nói [ Dm ] sao nên [ Am ] lời ngợi [ Dm ] ca cám [ C ] mến hồng [ F ] ân. Xin cảm [ Dm ] tạ Chúa Cha [ Gm ] đã sáng tạo [ C ] nên biển rộng đồi [ F ] cao đất [ Am7 ] trời trăng [ Dm ] sao. Xin [ Am7 ] ___ kính thờ [ Dm ] Chúa.

2. [ Dm ] Ôi tình yêu thủy [ Bb ] chung chẳng [ Gm ] dời, tình yêu sắt [ Am ] son đẹp [ Dm ] ngời là [ Bb ] tình yêu [ C ] Chúa Ba [ F ] Ngôi. [ Gm ] Ôi tình yêu xót [ C ] thương con [ F ] hèn, đời con lấy [ Dm ] chi đáp [ Am ] đền tình [ Dm ] yêu của [ C ] Chúa huyền [ F ] siêu. Xin cảm [ Dm ] tạ Chúa Con [ Gm ] đã cứu chuộc [ C ] con mối tình thập [ F ] giá bất [ Am7 ] tận chất [ Dm ] ngất. Xin [ Am7 ] ___ ca ngợi [ Dm ] Chúa.

3. [ Dm ] Ôi tình yêu thiết [ Bb ] tha gọi [ Gm ] mời, tình yêu tín [ Am ] trung khôn [ Dm ] vời là [ Bb ] tình yêu [ C ] Chúa Ba [ F ] Ngôi. [ Gm ] Ôi tình yêu tác [ C ] sinh vũ [ F ] hoàn, hiệp thông chúng [ Dm ] con nên [ Am ] một bình [ Dm ] an đổi [ C ] mới trần [ F ] gian. Xin cảm [ Dm ] tạ Thánh Linh [ Gm ] thánh hóa trần [ C ] gian chính nguồn tình [ F ] yêu muôn [ Am7 ] đời không [ Dm ] vơi. Xin [ Am7 ] ___ chúc tụng [ Dm ] Chúa.

Cùng tác giả Giang Tâm

Xin cho con bước theo Ngài Trên đường thập giá dẫu chông gai. Xin theo Ngài trên đường dầu chông gai. Xin cho con theo bước Ngài cùng Ngài đi trọn đường dài. Xin theo Ngài cùng Ngài trọn đường dài.
Tâm tình con dâng lên chứa chan muôn lời tạ ơn Chúa, vì hồng ân bao la Chúa đã ban cho cuộc đời con. Dâng hiến trọn con tim hăng say với cả tình yêu, nguyện dâng hiến cuộc đời con
Hồng ân nối tiếp hồng ân, Chúa đã tuôn đổ muôn ngàn hồng ân. Dù cho sông cạn núi mòn, Muôn đời tạc dạ ghi lòng khôn nguôi. Chúa thương cho được làm người
Làm sao dám hiến dâng khi con đây lỗi tội. Iàm sao dám tiến lên chân con đầy vướng mắc. Như bình sành dễ vỡ như sậy lau trước gió Ngài ơi thân con yếu hèn.
Chúa đã chọn con giữa bao người dù con mọn hèn dù đời con nào có đáng chi Cho con được ở với Ngài, cho con theo bước chân Ngài đến mọi người ở mọi nơi, dù cùng trời hay ngàn khơi.

Cùng chuyên mục chúa ba ngôi

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Cha. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Con. Vinh danh Thiên Chúa Ngôi Ba Thánh Thần.
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.