vinh danh Thiên Chúa 2

- Ngọc Linh
 • 0
Thêm thông tin
 • Tác giả :Ngọc Linh
 • Người đăng :Minh Ngọc
 • Ngày đăng :07/10/2021 04:10:23
 • Lượt xem :231
 • Tone chính :G
 • Điệu bài hát :Ballad
 • Chuyên mục :chúa ba ngôi
 • In bài hát
 • Thăng 1/2 note
 • Giáng 1/2 note
 • Tăng 1 font size
 • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. [G]Vinh danh Thiên [C]Chúa Ngôi [Bm]Cha. [Em]Vinh danh Thiên [Am]Chúa Ngôi [G]Con. [D]Vinh danh Thiên [G]Chúa Ngôi [D7]Ba Thánh [G]Thần.

1. [G]Con xin thờ [G7]lạy Thiên [C]Chúa Ngôi [Bm]Cha. [B7]Đã thương nhân [Em]loại ban [Am]Đức [D]Nữ Trinh. [C]Là Mẹ có [D]phúc [D7]nhất trên cõi [G]đời.

2. [Gm]Con xin thờ lạy Thiên [Cm]Chúa Ngôi [Bb]Con. [Gm]Cứu tinh nhân [D]loại [Gm]đã chết cho [Cm]đời. Và trối cho [D]con người [Gm]Mẹ yêu [Bb]dấu [Cm]trên cõi đời [Gm]này.

3. [G]Con xin thờ lạy Ngôi Ba Thánh [Bm]Linh. [B7]Đã ban cho [Em]Mẹ tràn [Am6]đầy ơn [D7]thánh. [G]Phẩm chức cao [Bm]sang [Em]là máng thông ơn xuống [D7]cho thế [G]trần.

4. [Gm]Con xin quỳ [Eb]lạy Đức [F]Trinh Nữ [Bb]Vương. [Gm]Được Chúa yêu [F]thương [F7]người thế tán [Bb]dương. Hồng phúc cao [Cm]sang [F7]Thần Thánh ca [Bb]vang. [Eb]Trần thế tung [F]hô muôn [D]lời ngợi [Gm]khen.

5. [G]Con xin hợp cùng triều [G7]thần thiên [C]quốc. [Am]Đang vui [D]hưởng hạnh [C]phúc thiên [D]cung. [Em]Cùng với [Bm]Mẹ từ [D]bi lân [Am]ái. [D7]Để hát [G]khen muôn [D]kiếp ngàn [G]thu.

Cùng tác giả Ngọc Linh

Tôi vững tin rằng Đấng cứu chuộc tôi hằng sống. Trong ngày sau cùng tôi sẽ từ bụi đất sống lại. Trong thân xác của tôi, tôi sẽ được thấy Đấng cứu chuộc.
Nguyện xin Chúa mở cửa Thiên Đàng cho linh hồn này được trở về quê mình. Là nơi không còn tang tóc, là nơi an hưởng hạnh phúc tồn tại đến muôn đời.
Chiều xưa Chúa đã hiến thân trên Thập Giá dòng máu thắm đã nở hoa trần gian lãnh ơn giao hòa. Giờ đây con xin dâng hy lễ cuối cùng từ nay con thuộc về Chúa và Chúa mãi là của con.
Tựa trầm hương ngát bay về tôn nhan Chúa. Con xin dâng lên, con xin dâng lên lễ vật tâm thành là đời con trao hiến Chúa thôi.
Như áng hương trầm nhẹ bay trước tôn nhan Ngài, tôn nhan Ngài. Lạy Chúa con giơ cao dâng lên hiến lễ tinh tuyền với tình con.

Cùng chuyên mục chúa ba ngôi

Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Người, để tất cả những ai tin ở Con của Người thì không phải hy mất, nhưng được sống đời đời.
Cùng nhau ta hãy ngợi khen Chúa, Đấng Chí Tôn, danh Người rất đáng tụng ca. Cùng hợp hoan vang hát câu cảm tạ. Bây giờ và mãi mãi muôn đời.
Xin dâng lên Chúa nhân lành này hiến lễ tình thương. Xin dâng Cha trọn cuộc đời cùng với lễ hiến dâng. Chúc tụng Thiên Chúa, chúc tụng Thiên Chúa chí tôn.
Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời. Chúa đáng ca ngợi và tôn vinh muôn đời, tôn vinh muôn đời.
Chúc tụng Chúa tổ tiên con phụng thờ. Tôn Danh Ngài hiển vinh thiên thu. Chúc tụng Ngài là Chúa tể muôn loài. Chúa đang ca ngợi và tôn vinh muôn đời.