thờ lạy Chúa - tv 71

-

Vũ Đình Ân

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ G ] Chúa [ G7 ] muôn dân [ C ] nước sẽ [ D7 ] thờ lạy [ G ] Ngài.

[ G ] 1. Xin ban quyền [ A7 ] bính cho vị Tân [ D7 ] Vương, trao công [ G ] lý vào tay Thái [ D7 ] Tử, [ G ] để Tân Vương xét [ Em ] xử [ Am ] theo công [ Cmaj7 ] lý, bênh vực [ D7 ] quyền lợi kẻ nghèo [ G ] hèn. [ G ] ___

[ G ] 2. Triều đại Người [ A7 ] sẽ đua nở muôn [ D7 ] hoa, hoa công [ G ] lý thịnh trị thái [ D7 ] bình, [ G ] và Người làm bá [ Em ] chủ [ Am ] muôn dân [ Cmaj7 ] nước, đến tận [ D7 ] cùng mặt đất dương [ G ] gian. [ G ] ___

[ G ] 3. Muôn dân mọi [ A7 ] nước hải đảo xa [ D7 ] xăm, quân vương [ G ] khắp mọi nơi bái [ D7 ] phục, [ G ] cùng dâng lên lễ [ Em ] vật [ Am ] để triều [ Cmaj7 ] cống, các vua Ả - rập với Xơ - [ G ] va. [ G ] ___

[ G ] 4. Nương thân vào [ A7 ] Chúa sẽ được an [ D7 ] vui, Người giải [ G ] thoát bần dân kêu [ D7 ] khổ, [ G ] chạnh lòng thương xót [ Em ] mạng sống [ Am ] người nghèo [ Cmaj7 ] khó, tế độ [ D7 ] người cùng khốn cô [ G ] đơn. [ G ] ___

Cùng tác giả Vũ Đình Ân

Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến ở trong người ấy. Ai yêu mến Thầy thì giữ lời Thầy và Cha Thầy sẽ đến yêu thương muôn nghìn. Xin cho chúng con ăn ở với nhau
Chúa đã thật phục sinh nên ta cũng được phục sinh. Ngài đã chiến thắng thần chết cho ta sống muôn đời. Chúa sống lại hiển vinh nên ta cũng được hiển vinh.
Hal - le - lu - ia! Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại từ trong cõi chết Hal - le - lu - ia! Chúa đã sống lại Hal - le - lu - ia! Chúa đã chiến thắng mọi sự yếu hèn. Sức sống mới tràn về với thế gian.
Đêm nay mừng Chúa ra đời Thiên Thần trên không trung hát mừng Mừng Chúa giáng sinh trên đời nằm trong hang đá đơn sơ. Vinh danh Thiên Chúa trên trời cao và bình an cho người bình an
Hỡi ai hãy còn mê man hãy mau tỉnh thức vì Chúa đã đến rồi. Chúa giáng trần để cứu dân khỏi bao lớp tội A - dong. Ánh sáng Phúc Âm là nơi dẫn đường ta đi.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.