thiện hảo nhường bao - tv 33

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK. Các [ C ] bạn hãy nếm [ Em ] thử và [ F ] hãy nhìn [ G ] coi cho biết Chúa thiện [ C ] hảo [ G ] nhường [ C ] bao.

1. [ C ] Tôi chúc tụng Chúa [ G ] trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên [ Em ] lỉ ngợi [ F ] khen danh [ C ] Người. Trong Chúa linh hồn tôi được luôn hãnh [ G ] diện, [ Em ] bạn nghèo [ G ] hãy nghe và hãy mừng [ C ] vui.

2. [ C ] Thiên Chúa hằng trông xem [ G ] kẻ hiền đức, và tai Người nghe [ Em ] rõ những [ F ] tiếng họ [ C ] cầu. Người ra tay chống lại kẻ gian [ G ] tà, [ Em ] tẩy trừ [ G ] chúng đi khỏi nơi trần [ C ] gian.

3. [ C ] Thiên Chúa để tai nghe [ G ] lời cầu xin, và cứu họ cho [ Em ] khỏi mọi [ F ] nỗi lo [ C ] sợ. Người gần gũi với những kẻ đoạn [ G ] trường, [ Em ] và cứu [ G ] chữa cho khỏi bao sầu [ C ] thương.

4. [ C ] Bước những người hiền đức [ G ] lắm nổi trôi, nhưng Chúa hằng hóa [ Em ] giải thành [ F ] lối ngay [ C ] thẳng. Người gìn giữ cho họ luôn vẹn [ G ] toàn, [ Em ] chẳng để [ G ] ác nhân làm hại người [ C ] ngay.

5. [ C ] Kẻ ác bị bại vong [ G ] bởi độc dữ, kẻ ghét người ngay [ Em ] thẳng sẽ [ F ] phải đền [ C ] tội. Và phàm ai đến tựa nương nơi [ G ] Người, [ Em ] mọi tội [ G ] lỗi sẽ được rửa sạch [ C ] trơn.

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên.
Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương đời con, xin mở lượng hải hà xóa tội khiên con đã phạm.
Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki - tô. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới muôn vạn điệu, hãy hát mừng Thiên Chúa nào toàn thể chúng dân địa cầu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.