thánh vịnh 89 - tv 89

-

Kim Long

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. [ Gm ] Ngay khi núi đồi [ F ] __ chưa được tạo [ Bb ] thành, địa [ Gm ] cầu và hoàn vũ [ Eb ] __ chưa được khai [ D ] sinh. Từ muôn [ Gm ] thuở đến muôn [ Eb ] đời Chúa [ D ] ơi, [ F7 ] Ngài vẫn [ Bb ] là Thiên [ D7 ] Chúa.

2. [ Gm ] Đây Thiên Chúa truyền [ F ] __ con người trở [ Bb ] về, trở [ Gm ] về cùng bụi cát [ Eb ] __, mau phàm nhân [ D ] ơi. Ngàn năm [ Gm ] nào khác một [ Eb ] ngày mới [ D ] qua, [ F7 ] tựa canh [ Bb ] tàn đêm [ D7 ] vắng.

3. [ Gm ] Tan như giấc mộng [ F ] __ khi Ngài cuộn [ Bb ] đi, tựa [ Gm ] cỏ ngoài đồng mới [ Eb ] __ trổ mọc ban [ D ] mai. Bình minh [ Gm ] vừa mới vươn [ Eb ] dậy nở [ D ] hoa, [ F7 ] hoàng hôn [ Bb ] vội khô [ D7 ] héo.

4. [ Gm ] Gom niên tuế lại [ F ] __ trong vòng bảy [ Bb ] chục, mà [ Gm ] dù mạnh giỏi cũng [ Eb ] __ bát tuần đâu [ D ] hơn. Hầu như [ Gm ] trọn kiếp chỉ [ Eb ] toàn khổ [ D ] đau, [ F7 ] đời như [ Bb ] vụt tan [ D7 ] biến.

5. [ Gm ] Ôi Thiên Chúa đợi [ F ] __ bao giờ trở [ Bb ] lại, mà [ Gm ] chạnh lòng nhìn đến [ Eb ] __ thương bầy tôi [ D ] đây. Và răn [ Gm ] dạy tính sổ [ Eb ] đời chúng [ D ] con, [ F7 ] hầu thêm [ Bb ] phần khôn [ D7 ] khéo.

6. [ Gm ] Cho ban sáng được [ F ] __ no thỏa tình [ Bb ] Ngài, để [ Gm ] ngày ngày mừng rỡ [ Eb ] __ vang lời hoan [ D ] ca. Bù bao [ Gm ] ngày nếm khổ [ Eb ] nhục Chúa [ D ] ơi, [ F7 ] Ngài ban [ Bb ] niềm vui [ D7 ] sướng.

7. [ Gm ] Cho ban sáng được [ F ] __ no thỏa tình [ Bb ] Ngài, để [ Gm ] ngày ngày mừng rỡ [ Eb ] __ vang lời hoan [ D ] ca. Bầy tôi [ Gm ] được thấy công [ Eb ] trình Chúa [ D ] đây, [ F7 ] và miêu [ Bb ] duệ chiêm [ D7 ] bái.

8. [ Gm ] Mong ân nghĩa Ngài [ F ] __ xuống trên đoàn [ Bb ] con. Vì [ Gm ] Ngài thực là Chúa [ Eb ] __ của đoàn con [ D ] luôn. Mọi công [ Gm ] việc chúng con [ Eb ] làm Chúa [ D ] ơi, [ F7 ] Ngài bảo [ Bb ] toàn kiên [ D7 ] vững.

Đáp 1: Lạy [ Gm ] Chúa [ D7 ] __ qua bao thế [ Gm ] hệ, Ngài [ Eb ] vẫn là [ Cm ] nơi ẩn [ D ] náu [ D7 ] __ của chúng [ Gm ] con.

Đáp 2: [ Gm ] Từ sớm [ D ] mai xin cho chúng con được [ Cm ] no say tình [ D ] Chúa, để ngày [ Adim ] ngày được [ D7 ] vui sướng hoan [ Gm ] ca.

Đáp 3: Lạy [ Gm ] Chúa xin [ Eb ] củng [ D ] cố việc [ D7 ] tay chúng con [ Gm ] làm

Cùng tác giả Kim Long

Này hồn ta ơi cớ sao than sầu? Hãy tín nhiệm vào Chúa luôn, Ngài là lẽ sống đời ta. Nâng muôn phím đàn hát ca Danh Ngài. Quên đi những nỗi u hoài
Ca lên đi, hỡi triều thần thánh trên trời. Hiệp cùng muôn dân tấu hòa nơi nơi, muôn bài ca chan chứa tình yêu. Mừng Chúa Cha uy quyền đã tác sinh muôn loài
Đây là bánh bởi Trời đem sức sống cho mọi nơi. Lương thực các thiên thần nên bánh dưỡng nuôi nhân thần. Xưa Chúa dùng Man-na nuôi dân Người
Con dâng về Mẹ một niềm tin yêu bao la, Một lòng cậy trông vàng đá. Dâng lên Mẹ lời kinh như áng hương trời. Diệu huyền tỏa bay nơi nơi.
Trong nắng mai huy hoàng rộn ràng chim trời ca hót, muôn đóa hoa đẹp tươi, theo Thần sứ con dâng lời. Kính mừng Ma-ri-a đầy ơn phúc

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.