Thánh Thần Chúa đến - tv 103

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: Lạy [ G ] Chúa! Xin [ D7 ] sai Thánh Thần Chúa [ G ] đến [ Em ] ___, và [ Am ] xin canh [ D7 ] tân bộ mặt trái [ G ] đất.

1. Linh hồn của [ Bm ] tôi hãy [ Em ] hát chúc tụng Danh [ D7 ] Chúa [ G ] ___ bởi Ngài là [ B7 ] Chúa chính [ Em7 ] là Thiên Chúa của [ Dsus4 ] tôi___ [ D7 ] ___. Ngài mặc lấy oai [ G ] nghiêm ôi [ Em ] Ngài quá ư vĩ [ Am ] đại, [ D ] ___ Ngài mặc lấy oai [ Dsus4 ] nghiêm sáng [ D7 ] ngời như khoác áo [ G ] choàng.

2. Ôi thực nhiều [ Bm ] thay hết [ Em ] thẩy công cuộc của [ D7 ] Chúa [ G ] ___, Ngài đã tạo [ B7 ] tác muôn [ Em7 ] loài theo lối của [ Dsus4 ] Ngài___ [ D7 ] ___. Địa cầu rất bao [ G ] la với [ Em ] muôn vĩ nghiệp của [ Am ] Ngài, [ D ] ___ kìa biển lớn mênh [ Dsus4 ] mông muôn [ D7 ] loài to bé sống [ G ] cùng.

3. Muôn vật chờ [ Bm ] mong hết [ Em ] thẩy mong chờ ở [ D7 ] Chúa [ G ] ___ để Ngài ban [ B7 ] phát lương [ Em7 ] thực cho chúng đúng [ Dsus4 ] giờ___ [ D7 ] ___. Ngài hằng mở tay [ G ] ra tức [ Em ] thì chúng được no [ Am ] đầy, [ D ] ___ Ngài hằng mở tay [ Dsus4 ] ra tức [ D7 ] thì chúng sẽ lãnh [ G ] nhận.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi (mà) cho biết Chúa thiện hảo, thiện hảo nhường bao. Tôi hằng chúc tụng uy linh của Thiên Chúa miệng tôi liên lỉ ca hát lời chúc tụng.
Chúa làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Sau khi tạ ơn Người phân phát đến kẻ ngồi ăn. Ai muốn bao nhiêu thì hãy ăn no nê tùy thích
Lạy Chúa Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa thật nhân ái và từ bi vô cùng, Ngài chậm bất bình và giàu lòng ân sủng
Chúa cất tiếng gọi và sai từng hai người đi. Người cho các ông có quyền trên thần ô uế. Người bảo các ông chớ mang theo tiền cũng không mang bị mang bánh
Dòng đời nhiều nỗi sầu vương chất ngất những đắng cay vẫn còn tháng ngày. Nhìn lại đời con từng năm tháng dài mà giờ đây sao chẳng đổi thay

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.