suối nguồn nghỉ ngơi - tv 22

-

Huỳnh Minh Kỳ

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ G ] Chúa chăn nuôi [ Em ] tôi, tôi [ Am ] chẳng [ D7 ] thiếu thốn [ G ] chi.

1. Ngài chăm sóc cho [ G7 ] tôi, tôi [ C ] nào còn thiếu thốn [ D7 ] chi. [ G ] Trên đồng cỏ xanh [ Em ] rì Người [ Am ] thả cho tôi an [ D7 ] nghỉ. [ G ] Người hướng dẫn  cho [ Bm ] tôi tới [ Em ] chỗ nước nguồn nghỉ [ Am ] ngơi. [ D7 ] Người bồi dưỡng cho [ G ] tôi để [ D7 ] tâm hồn luôn bình [ G ] an.

2. Ngài đưa dẫn tôi [ G7 ] đi qua [ C ] nẻo đường chính lối [ D7 ] ngay. [ G ] Nương tựa thánh danh [ Em ] Ngài chẳng [ Am ] hề lo âu mắc [ D7 ] nạn. [ G ] Dù đi giữa đêm [ Bm ] đen có [ Em ] Ngài bao bọc đỡ [ Am ] nâng. [ D7 ] Ngài hằng ở bên [ G ] con để [ D7 ] cho lòng con ủi [ G ] an.

3. Ngài dọn cỗ cho [ G7 ] con trước [ C ] mặt những kẻ đối [ D7 ] phương. [ G ] Xức dầu thánh trên [ Em ] đầu và [ Am ] đổ muôn ơn chan [ D7 ] hòa. [ G ] Lòng nhân ái của [ Bm ] Ngài theo [ Em ] từng tháng ngày đời [ Am ] con. [ D7 ] Nhà của Chúa cao [ G ] sang để [ D7 ] con định cư nghỉ [ G ] ngơi.

 

Cùng tác giả Huỳnh Minh Kỳ

Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi (mà) cho biết Chúa thiện hảo, thiện hảo nhường bao. Tôi hằng chúc tụng uy linh của Thiên Chúa miệng tôi liên lỉ ca hát lời chúc tụng.
Chúa làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá. Sau khi tạ ơn Người phân phát đến kẻ ngồi ăn. Ai muốn bao nhiêu thì hãy ăn no nê tùy thích
Lạy Chúa Chúa mở rộng bàn tay ra, và thi ân cho chúng con được no nê. Chúa thật nhân ái và từ bi vô cùng, Ngài chậm bất bình và giàu lòng ân sủng
Chúa cất tiếng gọi và sai từng hai người đi. Người cho các ông có quyền trên thần ô uế. Người bảo các ông chớ mang theo tiền cũng không mang bị mang bánh
Dòng đời nhiều nỗi sầu vương chất ngất những đắng cay vẫn còn tháng ngày. Nhìn lại đời con từng năm tháng dài mà giờ đây sao chẳng đổi thay

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa. Người sống thanh liêm và thực thi công chính, trong lòng luôn suy nghĩ điều ngay lẽ thật. Lưỡi không bịa lời vu khống
Lạy Chúa! Ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Nào ai sẽ được cư ngụ trong đền tạm Chúa? Người sống thanh liêm thực thi những điều công chính, lòng nghĩ điều ngay
Lạy Chúa! Ai sẽ được ở trong Thánh Điện của Thiên Chúa? Ai sẽ được ở trên Núi Thánh của Ngài? Người sống thanh liêm theo đường công chính
Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ngợi khen Người. Trong Chúa hồn tôi hãnh diện, bạn nghèo hãy nghe và hãy mừng vui.
Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi cho biết Chúa thiện hảo nhường bao. Tôi chúc tụng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi luôn ca ngợi Ngài. Bao hãnh diện Chúa ơi hồn tôi.