ơn gọi mỗi ngày

-

Thiên Lý

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

1. Chúa gọi môn [ Bb ] sinh bỏ chài lưới [ Bb7 ] đi với [ Eb ] Người. Tức thì họ [ Cm ] đã bỏ nghề bước đi theo [ F7 ] Người. Lên đường làm [ Bb ] nhân chứng và loan [ D7 ] báo Tin [ Gm ] Mừng Về nước thiên [ Dm ] đàng chan hòa hạnh [ C7 ] phúc mến [ F7 ] thương.
Bốn người môn [ Bb ] sinh đầu tiên đã [ Bb7 ] mau đáp [ Eb ] lời. Có người bỏ [ Cm ] cha lại mà bước theo chân [ F7 ] Người. Sẵn sàng ra [ Bb ] đi khắp nẻo giăng [D7lưới giữa [ Gm ] đời Chài bắt linh [ Dm ] hồn đưa về tới [ C7 ] bến yên [ Bb ] vui.

2. Chúa mời gọi [ Bb ] con phải luôn [ Bb7 ] quyết tâm hết [ Eb ] lòng. Con đường theo [ Cm ] Chúa dù muôn khó khăn gai [ F7 ] chông. Giữ một niềm [ Bb ] tin vững vàng son [D7sắt đến [ Gm ] cùng. Iàm sáng danh [ Dm ] Người như một tôi [ C7 ] tớ tín [ F7 ] trung.
Dám từ bỏ [ Bb ] đi của cải [ Bb7 ] thế gian chóng [ Eb ] tàn. Giúp người khốn [ Cm ] khó lầm than sống trong cơ [ F7 ] hàn. Cho lòng nhẹ [ Bb ] vơi gánh nặng thân [D7xác thế [ Gm ] trần. Thảnh thơi trên [ Dm ] đường tiến về cõi [ C7 ] phúc vinh [ Bb ] quang.

ĐK: Ơn [ Bb7 ] gọi mỗi [ Eb ] ngày [ Cm ] ___ là Lời Chúa [ F ] luôn thôi thúc không [ Bb ] ngừng. Đổi [ Cm ] mới tâm [ F ] hồn [ F7 ] ___ đón nhận Tin Mừng canh tân đời [ Bb ] sống. Thời [ Eb ] giờ đã [ Cm ] mãn [ F ] ___ nước Thiên Chúa [ Bb ] gần đến rồi người [ Cm ] ơi. Hãy [ Eb ] mau thành [ F ] tâm [ F7 ] ___ ăn năn sấm hối tin vào Phúc [ Bb ] Âm.

Cùng tác giả Thiên Lý

Bình an luôn ở cùng các con, các con đừng lo sợ vì có Thầy ở đây. Thầy ban cho các con bình an và sai các con đi giảng dạy muôn dân. Để nên như lời Cha đã sai nay Thầy sai các con vào khắp thế gian này.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.
Ta là dân tộc là đoàn chiên Chúa chăn nuôi. Hãy phụng sự Chúa với niềm hân hoan và vui vẻ. Hãy vào trước thiên nhan với lòng hoan hỷ và khoái trá.
Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Lạy Chúa, con ca tụng Chúa vì Ngài đã giải thoát con. Và đã không để quân thù chúng được hỉ hoan về con.

Cùng chuyên mục mùa thường niên

Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Thiên Chúa, nhờ Thiên Chúa Đấng cứu độ tôi. Vì Người đã mặc cho tôi hồng ân cứu độ, choàng cho tôi đức chính trực công bình.
Hành động bằng trái tim, lắng nghe cũng bằng trái tim. Nào chúng ta lên đường bằng trái tim tình yêu. Ta sẽ mang cho đời điều chi, ta sẽ mang cho đời điều gì
Chỉ có những người thi hành thánh ý Cha, mới được bước vào Nước Chúa mà thôi. Đừng nghe suông rồi để ngoài tai, nhưng luôn thi hành lời Chúa suốt cuộc đời.
Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương, và hiến dâng mạng sống mình vì anh em. Không có tình yêu nào cao quý hơn cho bằng tình yêu của người được chết vì yêu.
Ai sống trọn tình thương là chu toàn cả lề luật. Ai sống trọn tình thương là con của Chúa chí nhân. Xin cho con yêu Ngài với trọn hồn xác tâm tư. Xin cho con yêu mọi người với một tình yêu sáng ngời.