nguyện Chúa chúc phúc - tv 127

-

Mi Giáng

  • 0
Thêm thông tin
  • In bài hát
  • Thăng 1/2 note
  • Giáng 1/2 note
  • Tăng 1 font size
  • giảm 1 font size
(Click vào hình để xem hoặc tải file sheet nhạc)
Xin cảm ơn tác giả, cũng là chủ của trang web Thư viện âm nhạc, tác giả Đinh Công Huỳnh đã cho phép trang web sử dụng file PDF từ trang.

ĐK: [ C ] Nguyện Chúa chúc phúc cho chúng [ Em ] con hết mọi [ Am ] ngày trong đời [ G7 ] sống chúng [ C ] con,

1. Phúc cho những [ G7 ] ai biết [ C ] kính sợ [ G ] Chúa, [ C ] và luôn bước [ Em ] đi trong [ Am ] đường [ G7 ] lối [ C ] Người. Ngươi sẽ hưởng công [ F ] khó [ G ] ___, [ C ] do chính bởi tay ngươi, [ Am ] ngươi [ Dm ] [ G ] phúc và [ Am ] sẽ [ G ] được may [ C ] mắn.

2. Đây hiền thê [ G7 ] bạn như [ C ] cây nho sai [ G ] trái, [ C ] đẹp xinh thắm [ Em ] tươi trong [ Am ] nội [ G7 ] cung nhà [ C ] bạn. Con cái bạn tựa [ F ] chồi [ G ] ___ non, [ C ] của cây dầu Ô- liu, [ Am ] [ Dm ] chung [ G ] quanh bàn [ Am ] ăn [ G ] của nhà [ C ] bạn.

3. Đó là phúc [ G7 ] lộc cho [ C ] người yêu kính [ G ] Chúa, [ C ] nguyện Chúa chí [ Em ] nhân chúc [ Am ] phúc [ G7 ] cho [ C ] bạn. Ngươi sẽ được nhìn [ F ] thấy [ G ] ___ [ C ] cảnh phát đạt của Gia - liêm, [ Am ] mọi [ Dm ] ngày [ G ] trong đời [ Am ] sống [ G ] của đời [ C ] ngươi.

4. Ngươi sẽ ngắm [ G7 ] nhìn lũ [ C ] con đàn [ G ] cháu, [ C ] bình an sống [ Em ] trên đất [ Am ] Is - [ G7 ] ra - [ C ] en. Ngươi sẽ được nhìn [ F ] thấy [ G ] ___ [ C ] lũ cháu và đàn con, [ Am ] được [ Dm ] bình [ G ] an trên [ Am ] đất [ G ] Is - ra - [ C ] en

 

Cùng tác giả Mi Giáng

Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời. Lạy Thiên Chúa con sẽ ca khen danh Chúa, và con sẽ chúc tụng danh Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, xin mở lượng hải hà tha thứ hết mọi tội khiên.
Lạy Chúa, nguyện thương xót con theo lòng nhân hậu Chúa. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương đời con, xin mở lượng hải hà xóa tội khiên con đã phạm.
Chén chúc tụng là sự thông hiệp máu Chúa Ki - tô. Biết lấy chi mà đền đáp Chúa bây giờ, vì mọi ơn lành mà Ngài đã thương ban cho. Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
Hôm nay Đấng Cứu Thế đã giáng sinh cho chúng ta. Người là Đức Ki-tô, Chúa chúng ta. Hãy hát mừng Thiên Chúa một bài ca mới muôn vạn điệu, hãy hát mừng Thiên Chúa nào toàn thể chúng dân địa cầu.

Cùng chuyên mục thánh vịnh - đáp ca

Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng Chúa ngự lên trong tếng kèn vang. Hết thẩy chư dân hãy vỗ tay, hãy reo mừng Thiên Chúa. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy đại đế trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Ngài ngự lên trong tiếng kèn rền vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay reo mừng Thiên Chúa tiếng reo vui. Vì Chúa là Đấng Tối Cao, khả úy.
Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên giữa tiếng kèn vang. Vỗ tay đi nào ngàn muôn dân hỡi ! Tán tụng Chúa Trời nào hãy hò reo.  Vì Chúa Đấng Tối Cao khả úy, Ngài là Đại Đế Đấng thống trị trần gian.
Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng. Thiên Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang. Hết thảy chư dân hãy vỗ tay đi. Reo mừng Thượng Đế theo tiếng đàn vui.
Chư dân hãy ca tụng Ngài, thân lạy Chúa, hết thảy chư dân hãy ca tụng Chúa. Xin Ngài luôn thương xót, chúc phúc lành xuống và chiếu ánh sáng tôn nhan của Ngài trên con.